Press "Enter" to skip to content

Teks Doa Rosario Arwah Katolik Pdf

Meski demikian, sebagai anggota keluarga, sahabat, kenalan, rekan kerja, sesama umat maupun warga masyarakat, kita merasakan dan mengalami duka yang mendalam. Jawabannya adalah karena almarhum/ah secara indrawi tidak ada lagi bersama kita di bumi ini. Maka sebagai ungkapan cinta kita terhadap almarhum/ah……………….., marilah kita semua bersama-sama mendukung dan mengiringi perjalanan arwahnya menghadap Bapak Kerahiman dengan doa-doa supaya arwah almarhum/ah dapat ikut bangkit mulia bersama Kristus di dalam kerajaan surga.

Engkau jua melalui PuteraMu mengingatkan kami bahwa kematian itu datang pada waktu yang tidak didug.

Almarhum/ah semasa hidupnya telah mengikuti Kristus dan menjadi muridnya yang setia, dengan caranya sendiri, melalui karya sosial kemasyarakatan. Almarhum/ah telah menunjukkan kesetiaanya dalam tugas perutusan, dengan memanggul salib kehidupannya dan mempertahankan Imannya sampai Kristus memanggilnya kembali.

Dalam bacaan tadi Tuhan berfirman Aku berkata kepadamu: Barang siapa percaya kepada-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kemudian kalau kita lihat hidup almarhum/ah, dia telah menyerahkan diri menjadi orang Katolik yang mengandalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penyelamat.

Ia telah setia mendampingi Puteranya Tuhan Yesus Kristus sampai wafatnya di kayu salip.

Marilah kita mohon lewat perantaraan Bunda Maria supaya mendampingi arwah ……………………………….. menghadap Bapa dengan doa Rosario. Salam Maria .. Kemuliaan Ya Bapa, melalui Bunda Maria kami memohon kerahiman kasihMu mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhum/ah………….. yang diperbuatnya smasa hidupnya di bumi dan berlenanlah menerima jiwana ke dalam kemuliaan kerajaan-Mu. Berkenanlah pula mememberikan rahmat penghiburan, peneguhan dan kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka dalam kekuatan iman itu menerima peristiwa duka ini sebagai bagian terbaik rencana ilahiMu bagi seluruh keluarga.

[PDF] IBADAT PERINGATAN ARWAH HARI KE 40

Hari ini kita bersama-sama berdoa bersama untuk mendoakan arwah dari Ibu/mama/dan saudari tercinta kita yang pada 40 hari yang lalu di panggil Bapa. Kita percaya bahwa segala doa yang kita panjatkan untuk mereka yang sudah meninggal sangat bermanfaat demi terwujudnya harapan iman mereka untuk berdiam di rumah Tuhan selamalamanya. Masing-masing hari itu merayakan satu tindakan Allah yang menyelamatkan orang yang sudah meninggal itu melalui Kristus dalam Roh Kudus dan sekaligus juga aspek-aspek tertentu dari misteri penyelamatan tersebut. Secara khusus kita mohonkan ampun juga atas kesalahan dan dosa dari saudara kita…….

Tuhan Yesus telah berjaya dengan mengalahkan maut dan masuk kedalam kemuliaan abadiMu. Semoga ya Bapa, hambaMu ini saudara…………….. juga mengalahkan maut dan masuk dalam kemuliaanMu untuk selamalamanya. Ya Bapa, bebaskanlah dan bersihkanlah dia dari segala dosanya, limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya. Barang siapa percaya padaku, akan hidup biarpun sudah mati.

dan barang siapa hidup serta percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya.

Dalam simpul keyakinan yang satu dan sama itulah, pada malam hari ini semua kita berkumpul di tempat ini untuk mendoakan keselamatan arwah Suami, Ayah, Opa, Saudara kita tercinta Daniel Lio.

Agar segala ujud dan permohonan pada malam ini berkenan di hadirat Allah, maka marilah kita melengkung ke dalam diri, memeriksa batin, menyesali segala salah dan dosa seraya memohon kerahiman Tuhan. Dia telah rela menderita dan wafat di Salib demi menebus dosa-dosa kami.

Berilah juga rahmat belaskasihan-Mu kepada hamba-Mu Daniel Lio yang telah meninggal dan perkenankanlah dia bangkit serta mengambil bagian dalam kebahagiaan di Surga. Demi Yesus Kristus putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa.

Marilah kita dengan penuh iman dan harapan menyampaikan doa-doa permohonan kepada Tuhan.

Bagi Ayah, Suami, Opa Daniel Lio yang telah meninggal.

Berikanlah dia hidup kekal sebagaimana Engkau sudah berikan kepada para bapa dan ibu bangsa Israel dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya Allah, Engkau telah mengutus malaikat untuk memperkuat Putera-Mu dalam sakratul maut, hiburkanlah keluarga dari almarhum ini dengan kekuatan dan penghiburan iman serta berkat berlimpah bagi usaha dan karya mereka setiap hari.

Allah orang-orang hidup dan mati, Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, bangkitkanlah semua orang yang sudah meninggal, dan terimalah mereka dalam kemuliaan abadi di Surga. Bapa penyelenggara, Engkau telah memberi kami Sabda kebenaran dan roti kehidupan yang turun dari Surga, sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami di dunia ini.

Marilah kita berdoa kepada Allah dengan pengantaraan Bunda Maria semoga jiwa Opa Daniel Lio ini memperoleh kegembiraan di dalam rumah Bapa. (1 X Bapa Kami, 10x Salam Maria, Kemuliaan, dan Ya Yesus yang baik)

Semoga Allah Bapa memberi rahmat cinta dan Yesus Kristus tinggal bersama kami serta Roh Kudus menuntun langkah hidup dan usaha kami. Semoga dalam penyelenggaraan-Mu ya Allah Tritunggal kami dapat hidup seturut kehendak-Mu.

dengan ini ibadat memperingati 40 hari kematian Opa Daniel Lio telah selesai. Mungkin kita bisa ikut merasakan perasaan / suasana hati dari keluaraga yang ditinggalkan pada waktu itu. Sebagai ungkapan cinta keluarga ini terhadap almarhumah Ibu Sumiyati Sarmo Suhardjo kita semua diundang untuk bersama-sama mendukung dengan doa-doa supaya arwah dari Ibu Sumiyati segera dapat ikut bangkit mulia bersama Kristus di dalam kerajaan surga. baru setelah beberapa Minggu yang mulai menyebut nama Bapak.

Sesudah agak besar sekita 5 tahun kalau sedang asik bermain lari-lari tiba-tiba jatuh dan menangis maka kata kata Ibu / Mama lah yang disebut. Saudara kita keluarga ini belum lama juga ditinggal orang yang sangat dekat juga yang sangat dicintai dan mestinya peristiwa itu belum sepenuhnya dapat dilupakan begitu saja. Ibu Sumiyati sewaktu hidupnya telah mengikuti Kristus dan menjadi muridnya yang setia. Ini telah dibuktikanya dalam kesetiaanya memanggul salib kehidupanya dan mempertahankan Imannya sampai Kristus memanggilnya kembali. Dalam bacaan tadi Tuhan berfirman ” Aku berkata kepadamu: Barang siapa percaya kepada-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal.

Kiranya Almarhumah Ibu Sumiyati diberikan kehidupan yang kekal karena ia juga mengimani Kristus semasa hidupnya. Kemudian kalau kita lihat hidup dari Ibu Sumiyati telah meyerahkan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh keluarganya dan putra putrinya menjadi orang Katolik yang mengandalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penyelamat. Tentunya Ibu Sumiyati juga akan dibangkitkan kembali bersama Kristus.

Bapak Ibu Sdr sekalian berdasarkan iman kepercayaan kita , sekarang menjadi jelas bahwa kepergian Ibu Sumiyati bukanlah kefanaan, bukan pula suatu kebinasaan melainkan suatu awal untuk bersatu dengan Kristus, bangkit dan mulia di dalam kerajaan-Nya. Semoga Ia disambut dan dipersatukan bersama para malaikat dan orang kudus di Sroga.Kami mohonKabulkanlah doa kami ya TuhanBagi keluarga yang ditinggalkan, teristimewa keluarga Bapak Tejo Pramono, ya Bapa tolonglah mereka semua supaya saling mendukung , saling memberi kekuatan dan penghiburan. Semoga kenangan akan masa hidup Ibu Sumiyati Sarmo Suharjo akan tersimpan dalam hati mereka, dan meneguhhkan kepercayaan mereka akan bimbingan-Mu Kami mohonKabulkanlah Doa kami ya Tuhan Ya Bapa Keluarga Bapak Tejo Pramono telah menyerahkan seluruh hidupnya kedalam penyelenggaraan-Mu, maka sudilah mendampingi mereka supaya sanggup menghadapi liku-liku hidup ini , lebih-lebih saat ini dikala keluarga ini ditinggalkan oleh ibu yang mereka cintai.Kami mohonKabulkanlah doa kami ya TuhanBagi kita semua yang berhimpun disini beserta keluarganya, ya Bapa jadikanlah kami alat-Mu dalam menciptakan kerukunan dan penghiburan dan pembawa damai. Ia telah setia mendampingi Puteranya Tuhan Yesus Kristus sampai wafatnya di kayu salip. Marilah kita mohon lewat perantaraan Bunda maria supaya mendampingi arwah Ibu Sumiyati Sarmo Suhardjo dalam mengahapap Bapa dengan doa Rosario. Ya Bapa terimah arwah Ibu Sumiyati Sarmo Suhardjo dalam kemuliaan kerajaan-Mu. P Allah yang telah membangkitkan Kristus dan alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita Hitungan empat puluh hari mengingatkan kita akan perjalanan umat Israel di padang gurun, saat Tuhan Allah memelihara dan memurnikan hidup umat-Nya.

Kita juga mengenang para nabi dan Tuhan Yesus sendiri yang mengundurkan diri selama 40 hari untuk masa pemurnian hati.

Maka pada hari keempat puluh ini, kita ingin memohon kepada Tuhan, semoga Dia berkenan memurnikan dan membersihkan saudara/i kita …. dari segala dosa dan hukuman sehingga saudara/i kita ini boleh memasuki istirahat kekal yang membahagiakan di surga.

Kita juga mohon agar keluarga … senantiasa dipelihara, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan baik secara lahir maupun batin . Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun.

Berkenanlah Engkau membersihkan segala d osa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra -Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya; selalu baru tiap pagi; sungguh besar kesetiaan-Mu “Tuhan adalah bagianku,” kata jiwaku, “oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya.” Refrein: Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan Mazm ur:

P Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada orang kecil. Marilah kepada-Ku, semua letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang Kupasang itu enak beban-Ku pun ringan.” P Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya P Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Semoga Bapa berkenan menerimanya dalam Kerajaan abadi di surga.

L Bagi keluarga … yang (masih) berduka atas kematian … Semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga.

P Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepada-Mu. bila tidak, langsung masuk ke Penutup dengan tata cara sebagai berikut:

P Saudara-saudari yang terkasih, ibadat dan doa peringatan 40 hari untuk arwah saudara/i kita… telah hampir selesai.

Pada saat permohonan berkat Allah, bila pemimpin ibadat bukan imam atau diakon tahbis, cukuplah baginya untuk membuat tanda salib atas dirinya sendiri dan diikuti oleh seluruh u yang hadir

P Ibadat peringatan arwah telah selesai, marilah kita hidup dalam damai dan belas kasih Allah. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Na

dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung ke Kita percaya bahwa segala doa yang kita panjatkan untuk mereka yang sudah meninggal sangat bermanfaat demi terwujudnya harapan iman mereka untuk berdiam di rumah Tuhan selamalamanya.

Masing-masing hari itu merayakan satu tindakan Allah yang menyelamatkan orang yang sudah meninggal itu melalui Kristus dalam Roh Kudus dan sekaligus juga aspek-aspek tertentu dari misteri penyelamatan tersebut.TobatP : Saudara-saudari,Marilah kita dengan jujur dan ikhlas kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita dihadapan Allah dan sesama ; marilah kita mohon ampun atas segala kelemahan dan kedosaan yang telah kita perbuat.

Secara khusus kita mohonkan ampun juga atas kesalahan dan dosa dari saudara kita……. Tuhan Yesus telah berjaya dengan mengalahkan maut dan masuk kedalam kemuliaan abadiMu. Semoga ya Bapa, hambaMu ini saudara…………….. juga mengalahkan maut dan masuk dalam kemuliaanMu untuk selamalamanya.

Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kini dan sepanjang masa.AminP : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes (6:37-40)Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. Ya Bapa, bebaskanlah dan bersihkanlah dia dari segala dosanya, limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya.

Lagu PembukaAnt: Aku inilah kebangkitan dan kehidupan.Barang siapa percaya padaku, akan hidup biarpun sudah mati.

dan barang siapa hidup serta percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya.02.

Dalam simpul keyakinan yang satu dan sama itulah, pada malam hari ini semua kita berkumpul di tempat ini untuk mendoakan keselamatan arwah Suami, Ayah, Opa, Saudara kita tercinta Daniel Lio. Untaian doa kita yang mengalir bersama angin malam ini akan mempertemukan kita dengan Almahrum pada salib Kristus yang telah mengorbankan diri-Nya bagi kita.Agar segala ujud dan permohonan pada malam ini berkenan di hadirat Allah, maka marilah kita melengkung ke dalam diri, memeriksa batin, menyesali segala salah dan dosa seraya memohon kerahiman Tuhan.Saya mengaku…………………………………………………………………………………………………………..04. Dia telah rela menderita dan wafat di Salib demi menebus dosa-dosa kami. Berilah juga rahmat belaskasihan-Mu kepada hamba-Mu Daniel Lio yang telah meninggal dan perkenankanlah dia bangkit serta mengambil bagian dalam kebahagiaan di Surga.

Demi Yesus Kristus putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa.U: AminII. Doa UmatSaudara-saudari, Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini. Marilah kita dengan penuh iman dan harapan menyampaikan doa-doa permohonan kepada Tuhan.1. Bagi Ayah, Suami, Opa Daniel Lio yang telah meninggal.Ya Allah, Engkau telah melepaskan ketiga pemuda dari tengah-tengah api, bebaskanlah arwah mama kami yang tercinta ini dari hukuman dosa.

Berikanlah dia hidup kekal sebagaimana Engkau sudah berikan kepada para bapa dan ibu bangsa Israel dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Bagi keluarga yang ditinggalkan.Ya Allah, Engkau telah mengutus malaikat untuk memperkuat Putera-Mu dalam sakratul maut, hiburkanlah keluarga dari almarhum ini dengan kekuatan dan penghiburan iman serta berkat berlimpah bagi usaha dan karya mereka setiap hari. Bagi kita yang hadir di sini.Bapa penyelenggara, Engkau telah memberi kami Sabda kebenaran dan roti kehidupan yang turun dari Surga, sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. DOA ROSARIO (1 Peristiwa & diawali dengan LAGU Maria)Saudara-saudari terkasih, di dalam peristiwa Rosario ini kita mengenangkan PERISTIWA GEMBIRAMarilah kita berdoa kepada Allah dengan pengantaraan Bunda Maria semoga jiwa Opa Daniel Lio ini memperoleh kegembiraan di dalam rumah Bapa.

(1 X Bapa Kami, 10x Salam Maria, Kemuliaan, dan Ya Yesus yang baik)IV. Semoga Allah Bapa memberi rahmat cinta dan Yesus Kristus tinggal bersama kami serta Roh Kudus menuntun langkah hidup dan usaha kami.

Semoga dalam penyelenggaraan-Mu ya Allah Tritunggal kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Doa ini kami ujudkan kepada-Mu ya Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus dan dalam persatuan dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa.U: AminP: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup kekal.U: AminP: Saudari-saudari sekalian,dengan ini ibadat memperingati 40 hari kematian Opa Daniel Lio telah selesai.

Lagu penutup***IBADAT ARWAHLAGU PEMBUKAANPuji Sukur No : 710SALAM PEMBUKAANIUIU Atas nama Bapa Putera dan Roh KudusAminSemoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, selalu beserta kita.Sekarang dan selama-lamanyaPENGANTARBapak Ibu Saudara Saudari Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, saya masih ingat pada hari Senin 40 hari yang lalu keluarga Bapak Tejo Pramono mengalami duka yang mendalam. Mungkin kita bisa ikut merasakan perasaan / suasana hati dari keluaraga yang ditinggalkan pada waktu itu. Sebagai ungkapan cinta keluarga ini terhadap almarhumah Ibu Sumiyati Sarmo Suhardjo kita semua diundang untuk bersama-sama mendukung dengan doa-doa supaya arwah dari Ibu Sumiyati segera dapat ikut bangkit mulia bersama Kristus di dalam kerajaan surga.Hening sejenak……PERNYATAAN TOBATIIUIUIUIU Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus, marilah kita membuat diri pantas berada di depan hadirat Allah, dengan membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan yang lalu, dengan bertobat dan mohon ampun kepada Allah kita.Tuhan kasihanilah kamiTuhan kasihanilah kamiKristus kasihanilah kamiKristus kasihanilah kamiTuhan kasihanilah kamiTuhan kasihanilah kamiSemoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita pada hidup kekal.Amin.BACAANMarilah kita dengarkan bacaan dari Kitab SuciInjil Yohanes 6 : 37-47Demikianlah sabda TuhanTerpujilah KristusHOMILIBapak Ibu Sdr/Sdri yang baik sosok ibu adalah seseorang yang bagi kebanyakan orang sebagai orang yang paling dekat dengan kita. baru setelah beberapa Minggu yang mulai menyebut nama Bapak.

Sesudah agak besar sekita 5 tahun kalau sedang asik bermain lari-lari tiba-tiba jatuh dan menangis maka kata kata Ibu / Mama lah yang disebut. Dari semua contoh tersebut saya mau mengatakan betapa berartinya, betapa dekatnya kita dengan seorang ibu.Saudara kita keluarga ini belum lama juga ditinggal orang yang sangat dekat juga yang sangat dicintai dan mestinya peristiwa itu belum sepenuhnya dapat dilupakan begitu saja.

Ibu Sumiyati sewaktu hidupnya telah mengikuti Kristus dan menjadi muridnya yang setia.

Ini telah dibuktikanya dalam kesetiaanya memanggul salib kehidupanya dan mempertahankan Imannya sampai Kristus memanggilnya kembali. Dalam bacaan tadi Tuhan berfirman ” Aku berkata kepadamu: Barang siapa percaya kepada-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kemudian kalau kita lihat hidup dari Ibu Sumiyati telah meyerahkan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh keluarganya dan putra putrinya menjadi orang Katolik yang mengandalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penyelamat. Tentunya Ibu Sumiyati juga akan dibangkitkan kembali bersama Kristus.Bapak Ibu Sdr sekalian berdasarkan iman kepercayaan kita , sekarang menjadi jelas bahwa kepergian Ibu Sumiyati bukanlah kefanaan, bukan pula suatu kebinasaan melainkan suatu awal untuk bersatu dengan Kristus, bangkit dan mulia di dalam kerajaan-Nya. Semoga Ia disambut dan dipersatukan bersama para malaikat dan orang kudus di Sroga.Kami mohonKabulkanlah doa kami ya TuhanBagi keluarga yang ditinggalkan, teristimewa keluarga Bapak Tejo Pramono, ya Bapa tolonglah mereka semua supaya saling mendukung , saling memberi kekuatan dan penghiburan. Semoga kenangan akan masa hidup Ibu Sumiyati Sarmo Suharjo akan tersimpan dalam hati mereka, dan meneguhhkan kepercayaan mereka akan bimbingan-Mu Kami mohonKabulkanlah Doa kami ya Tuhan Ya Bapa Keluarga Bapak Tejo Pramono telah menyerahkan seluruh hidupnya kedalam penyelenggaraan-Mu, maka sudilah mendampingi mereka supaya sanggup menghadapi liku-liku hidup ini , lebih-lebih saat ini dikala keluarga ini ditinggalkan oleh ibu yang mereka cintai.Kami mohonKabulkanlah doa kami ya TuhanBagi kita semua yang berhimpun disini beserta keluarganya, ya Bapa jadikanlah kami alat-Mu dalam menciptakan kerukunan dan penghiburan dan pembawa damai. Ia telah setia mendampingi Puteranya Tuhan Yesus Kristus sampai wafatnya di kayu salip. Hitungan empat puluh hari mengingatkan kita akan perjalanan umat Israel di padang gurun, saat Tuhan Allah memelihara dan memurnikan hidup umat-Nya. Kita juga mengenang para nabi dan Tuhan Yesus sendiri yang mengundurkan diri selama 40 hari untuk masa pemurnian hati.

Maka pada hari keempat puluh ini, kita ingin memohon kepada Tuhan, semoga Dia berkenan memurnikan dan membersihkan saudara/i kita …. dari segala dosa dan hukuman sehingga saudara/i kita ini boleh memasuki istirahat kekal yang membahagiakan di surga. Kita juga mohon agar keluarga … senantiasa dipelihara, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan baik secara lahir maupun batin .Marilah kita siapkan hati kita dengan hening sejenak, mengakui segala dosa dan kelemahan, dan mohon belas kasihan Allah.Doa Tobat (Mazmur 103)MazmurP Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.U AminDoa PembukaP Marilah berdoa: (hening sejenak)Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu.

Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun.

Berkenanlah Engkau membersihkan segala d osa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal.

Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra -Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.U Amin.LITURGI SABDABacaan PertamaPembacaan dari Kitab Ratapan (Rat 3:22-26):Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang.Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya; selalu baru tiap pagi; sungguh besar kesetiaan-Mu “Tuhan adalah bagianku,” kata jiwaku, “oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya.” * Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu; apa saja yang diperbuatnya berhasil.Bait Pengantar InjilP AlleluiaU AlleluiaP Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada orang kecil.U AlleluiaBacaan InjilP Tuhan beserta kitaU Sekarang dan Selama-lamanyaP Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (Mat 11:25-30)U Dimuliakanlah TuhanDatanglah kepada-Ku, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.Pada suatu hari berkatalah Yesus, “Aku bersyukur kepada-Mu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kausembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.

Marilah kepada-Ku, semua letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang Kupasang itu enak beban-Ku pun ringan. “P Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan dan tekun melaksanakannyaU Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kamiHomiliDoa UmatP Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini.

Semoga Bapa berkenan menerimanya dalam Kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon:U Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan.L Bagi keluarga … yang (masih) berduka atas kematian … Semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga.

Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.U Amin.Fakultatif:Doa-doa devosional atau doa-doa lainSesudah Doa Umat, dapat dilanjutkan salah satu atau dua dari doa-doa devosi atau doa-doa lain yang mendukung, misalnya: Doa Penyerahan Diri kepada Yesus Kristus (PS 206) atau Bunda Maria (PS 216), Doa-doa Litani (Nama Yesus – PS 208, Hati Kudus Yesus – PS 209, Maria – PS 214, Orang kudus, dsb), Doa Rosario, dsb.bila tidak, langsung masuk ke Penutup dengan tata cara sebagai berikut:PENUTUPP Marilah kita menyatukan seluruh doa-doa kita mi dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus:U Bapa kamiP Allah Bapa, Pemelihara Kehidupan, kami bersyukur untuk persekutuan kami dalam doa bersama. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.U Amin.P Saudara-saudari yang terkasih, ibadat dan doa peringatan 40 hari untuk arwah saudara/i kita… telah hampir selesai.

SemogaAllah Bapa senantiasa mengampuni dosa dankelemahannya sehingga almarhum senantiasa menerimakasih Tuhan untuk selamanya.Saudara-saudari terkasih marilah kita awali doa kita denganmenyanyikan lagu pembukaan.Lagu Pembuka :Tanda SalibP : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.U : AminP : Semoga Allah Bapa mengasihi kita dengan belaskasihNya. Semoga Allah Bapa senantiasa menerangi kitadengan sabdaNya dan semoga Allah Roh Kudusmempersatukan kita semua.U : Sekarang dan selama-lamanya.TobatP : Saudara-saudari sekalian menyadari kita manusiaberdosadan dosa serta kesalahan saudara kita tercinta yangmeninggal 40 hari yang lalu……..maka marilah kitdengan rendah hati bersujud dihadapanNya untukmemohon belas kasihanNya dann pengampunanNya.P+U : Saya mengaku……..P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita,mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke dalam hidupyang kekal.U : AminDoa PembukaP : Marilah BerdoaAllah Bapa yang mahamurah, Engkau telah menyerahkanYesus, Putra-Mu kepada kematian, semua ini harus terjadiuntuk melepaskan kami dari segala kuasa kegelapan dandosa. Terimalah saudara kamitercinta ini kedalam keluarga kudusMu di tahta surgawi.U : AminBACAAN KITAB SUCIP : Saudara-saudari terkasih marilah kita mempersiapkan hatidan budi untuk mendengarkan sabda Tuhan.Bacaan PertamaPembacaan dari Kitab Nabi Yesaya (25: 7-9)Dan diatas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kainperkabungan yang diselubungkan kepada segala sukubangsadan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. “P : Demikianlah sabda TuhanU : Syukur kepada AllahAntar BacaanBacaan InjilP : Tuhan sertamuU : Dan sertamu jugaP : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (7:11-17)U : Dimuliakanlah TuhanYesus membangkitkan anak muda di NainKemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain.Murid-muridNya pergi bersama-sama dengan Dia, dan jugaorang banyak menyertaiNya, berbondong-bondong.

Setelah Iadekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anaklaki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyakorang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketikaTuhanmelihat janda itu, tergeraklah hatiNya oleh belas kasihan, laluIa berkata kepadanya :”Jangan menangis!” Semua orang itu ketakukan dan mereka memuliakanAllah, sambil berkata :”Seorang nabi besar telah muncul ditengah-tengah kita,” dan “Allah telah melawat umatNya.

“Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan diseluruh daerah sekitarnya.P : Demikianlah Injil TuhanU : Terpujilah KristusRenungan SingkatDoa UmatP : Saudara-saudari,Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena melihatseorang ibu yang sedang mengalami duka yangmendalam, maka marilah kita bersama-sama berdoa,semoga Tuhan Yesus tergerak pula hatiNya untukmemperhatikan dan mengabulkan permohonan-permohonan kita bersama.P : Bagi saudara-saudari …..Semoga kemurahatian dan belas kasih Kristus yang telahmembangkitkan anak muda dari Naim jugamembangkitkan saudara…………dari kematiannya danmenerima karunia hidup kekal.Hening sejenak……………marilah kita mohon :U : Kabulkanlah doa kamiP : Bagi semua orang yang sedang berduka karena kematiansanak saudara mereka semoga Tuhan Mahakasihmembukakan selubung duka hati mereka dan memberikansemangat penuh harapan bahwa hidup ini bukan menujukepada kematian akan tetapi menuju kepada kepenuhanhidup manusia dalam kehendak Bapa sendiri.Hening sejenak………..marilah kita mohon :U : Kabulkanlah doa kamiP : Marilah kita juga berdoa bagi mereka yang sedanmengalami sakratul maut, semoga mereka akhirnya dapatmeninggal dengan damai dan tenang. Semoga denganbelaskasihan Kristus mereka dapat masuk dalam kesatuandengan para kudus di surga abadi.Hening sejenak…………marilah kita mohon :U : Kabulkanlah doa kamiP : Saudara-saudari sekalian marilah kita persatukan semuadoa permohonan dan harapan kita dengan doa yangdiajarkan Yesus sendiri.BAPA KAMIP : Ya Allah, Bapa kami,Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa-doa yangkami panjatkan ke hadiratMu. Bapa, semoga doa-doa yangkamipanjatkan kehadiratMu mampu mengantar saudara-saudarikami yang sudah meninggal untuk memasuki kerajaanMuyang abadi di surga.U : AminBerkat PengutusanP : Saudara-saudari sekalian,Dengan ini upacara doa kita sudah selesai, semogakitaselalu diberkati oleh Allah yang mahakuasa : Bapa danPutera dan Roh Kudus.U : AminLagu Penutup

Kumpulan Doa Arwah Katolik : Kumpulan Contoh Doa Singkat Terbaru Doa Katolik Untuk Orang Meninggal : Posts | facebook kumpulan contoh doa singkat terbaru doa katolik .

Semoga allah bapa yang penuh cinta kasih mengampuni segala dosa kita dan . Sebelum membahas lebih jauh terlebih dahulu mengetahui apa itu tahlil.

Doa Indulgensi 1 8 November Paroki Santo Paulus from santopauluspku.files.wordpress.com Gema liturgi berisi kumpulan artikel tentang segala .

Membaca tahlil dan mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal dunia adalah kebiasaan masyarakat nahdlatul ulama . Sebelum membahas lebih jauh terlebih dahulu mengetahui apa itu tahlil. Membaca tahlil dan mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal dunia adalah kebiasaan masyarakat nahdlatul ulama .

Sebelum membahas lebih jauh terlebih dahulu mengetahui apa itu tahlil. Semoga allah bapa yang penuh cinta kasih mengampuni segala dosa kita dan .

Semoga allah bapa yang penuh cinta kasih mengampuni segala dosa kita dan .

Sebelum membahas lebih jauh terlebih dahulu mengetahui apa itu tahlil.

Semoga allah bapa yang penuh cinta kasih mengampuni segala dosa kita dan . Semoga allah bapa yang penuh cinta kasih mengampuni segala dosa kita dan .

Membaca tahlil dan mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal dunia adalah kebiasaan masyarakat nahdlatul ulama . Membaca tahlil dan mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal dunia adalah kebiasaan masyarakat nahdlatul ulama . Semoga allah bapa yang penuh cinta kasih mengampuni segala dosa kita dan .

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.