Press "Enter" to skip to content

Lirik Lagu Rohani Nias Ubokai Dodo

Syalom, apakah teman-teman lagi mencari kumpulan lirik lagu rohani Nias?? Kebetulan sekali OISINUNODA sudah merangkum dan mengumpulkannya menjadi satu artikel melalui halaman yang sedang dikunjungi saat ini.

Beberapa kategori lagu yang sering disearch seperti lirik lagu rohani Nias lama 80an, lirik lagu rohani Nias terbaru 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, lirik lagu rohani Nias terpopuler, hits, viral dan enak didengar. Lagu rohani kristen tidak hanya tersedia dalam versi bahasa Indonesia saja, beberapa diantaranya juga tersedia dalam berbagai versi bahasa daerah yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu dalam bahasa daerah Nias.

Lirik lagu Rohani bahasa daerah Nias yang tersedia diartikel ini ditunjukkan kepada saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus untuk bisa digunakan sebagai informasi syair lagu-lagu pujian kristen. Lagu rohani bisa dinyanyikan dimana saja seperti di rumah, gereja, sekolah, aula, kampus ataupun tempat-tempat umum yang dikhususkan sebagai lokasi ibadah. Harapannya, teman-teman senantiasa semangat dan selalu bersuka cita dalam memuliakan nama Tuhan. Orang Nias biasa menyanyikan lagu rohani saat mengikuti kebaktian di gereja, acara/pertemuan keluarga, pendalaman alkitab dilingkungan, perayaan hari besar keagamaan seperti paskah, Natal dan tahun baru ataupun kegiatan musik gerejawi. Sebagai orang beriman tentu sudah sepatutnya bila selalu mengucap syukur dalam segala hal baik suka maupun duka, senang ataupun sedih, bahagia atau sedang dilanda banyak masalah. Beberapa lirik lagu rohani Nias yang tersedia dalam artikel ini seperti faomasi Yesu, daromalimo, hesoaya, angelama, Yesu haube fanuno, fa’omasi Lowalangi, notohare zangefao, ohe dangama, howu-howu, oiniroi, saohagolo ama, dan beberapa lagu lainnya yang bisa anda lihat selengkapnya melalui daftar isi berikut ini. Lirik Lagu Rohani Nias Aine Ita Fefu Dozi Samati Khönia Me khoma dodo ma ohe fona Zoaya

Aine ita fefu dozi samati khonia Boi aroro dodo ba ginoto si so ya’ita Lirik Lagu Rohani Nias Anesa Tödö – Arman Gaurifa

Aro’ö wamati mö khö zökhö

Lo si’ogötö’ö si koli sanörö Hadia sifaudu manö ba zomasi nama

Me oya manö lala si lö lua-lua Singo sindrö-ndrö dödö sangalui tana khönia

Oya zi tobini ba lala wekolida Si lö i’ila oi anehe zo’aya Fandru sohagaini ba zogömi na elunguga.. Lirik Lagu Rohani Nias Aruru Hilidanö – Petrus Gaurifa

Oya ngawalö zahöli höli dödö Ilau fendruru danö aruru hilidanö

Moguna khöda ginötö sino alua Data to’ö ita badanga zokhö

Lirik Lagu Rohani Nias Atugu Dodo – Rocky Duha Lirik Lagu Rohani Nias Ba ginôtô Lô U’ila Lala-Mô

Ba gi nôtô lô’u’ila dôdô-Mô Saat ku tak mengerti rencana-Mu Lirik Lagu Rohani Nias Ba Khô Yesu Hasambua Ita Lirik Lagu Rohani Nias Ba Nomo Lowalangi Banomo Lowalangi da naha silö fasu wöta Lösa fökhö lö akaola da’a zomusö dödö

Suno hena abu dödö mö, sunö Yesu sa zifao khömö Bano alau mbalazi mö, götö wohalö-halöwö

Balö i’ala tobönö itugu oya na zambö

Suno hena abu dödö mö, sunö Yesu sa zifao khömö Lirik Lagu Rohani Nias Ba Zitalumbongi Terongo Li Ndra Malaika Ba zitalu mbongi Terongo li ndra Mala’ika Ha ira Kubalo zi ofőna ma mondrongo turia (enaő) ena’ő fefu (tobali) tana khőNia

Lirik Lagu Rohani Nias Böi Arörö Dödö – Rocky Duha | Cipta Yarman Laia Da’ö sa nifasugi nama Da’ö sa nifasugi nama Da’ö sa nifasugi nama

Da’ö sa nifasugi nama Lirik Lagu Rohani Nias Böi Atage Lö atage wohalöwö wefao kho Yesu

Lirik Lagu Rohani Nias Boi Awuwu Dodo – Menny Bu’ulölö Tema’ö ia sifao fa’omuso dödö Tema’ö ia sifao fa’omuso dödö

Tema’ö ia sifao fa’omuso dödö Lirik Lagu Rohani Nias Daromalimo – Sherlyn Buaya

Faduhu sa dödögu ha daromaliMö ama

Faduhu sa dödögu ha daromaliMö ama Faduhu sa dödögu ha daromaliMö ama Lirik Lagu Rohani Nias Data Aro’o Gehomo – Irama Duha Feat Petrus Gaurifa

Data aro’ö gehomo nomo lowalangida andrö Ena’ö böidumögö he ilau angi sabölöbölö Data lului wamazökhi omo zokhö

Sisara lala goi ita bawamati

Lirik Lagu Rohani Nias Dozi Ita Omuso-muso Dödöda Lirik Lagu Rohani Nias Eheha Nitemagu Eheha nitema gu, nibe zo’aya Yesu Ehe nitema gu, nibe zo’aya Yesu

Lirik Lagu Rohani Nias Fa’aurigu Bagulidanö – Petrus Gaurifa | Cipta Buiman Laia Lirik Lagu Rohani Nias Faomasi Lowalangi – Buiman Laia

Banoso ia khöda bano anehega lakhömi nia Hulö lakhömi nono sihambaua khö nama

Sino a’oiso fa’ebua dödö awö wa’aduhu Banoso ia khöda bano anehega lakhömi nia Hulö lakhömi nono sihambaua khö nama Sino a’oiso fa’ebua dödö awö wa’aduhu Banoso ia khöda bano anehega lakhömi nia Hulö lakhömi nono sihambaua khö nama Sino a’oiso fa’ebua dödö awö wa’aduhu Lirik Lagu Rohani Nias Fa’omasi Lowalangi

Nösi guli danö no ibe’e nono-nia andrö, Nösi guli danö no ibe’e nono-nia andrö, Enaö lö tekiko, dozi samati khö-Nia Me samösa lö sondrugi khö Nama, silö manörö ya Ia

Yesu haga nösi guli danö umbu wangorifi andrö Solohe tangada ba lala saekhu khö Nama Lirik Lagu Rohani Nias Faomasi Nama – Pincerwana Waruwu | Cipta Arman Gaurifa Lirik Lagu Rohani Nias Faomasi Yesu Mangele soro dödö Lowalangi Ama Mangele soro dödö Lowalangi Ama

Lirik Lagu Rohani Nias Faoso Yaugö Tödö Lirik Lagu Rohani Nias Fatua Auri Nosogu Fatua auri noso gu, fatörö ndra,o Taromalime

Hewa’ae ‘oya wana ndraigö, o’a röu’ö wangiwa dödö Kuba loi wa’au rigu bawa nörö lalagu öfehulu dödö gu bawo lö’ö niwa’ou

Lo’u sondra lal wangefa, ba nörö dödö si fahöna HataromaliU zama laia ena’ö usöndra wemöna

Kuba loi wa’au rigu bawa nörö lalagu öfehulu dödö gu bawo lö’ö niwa’ou

He Yesu bewa’o msai Mö wolawa fa’a bölö horö Banga walö gabula dödö,u andrö be’e wa’abölö Kuba loi wa’au rigu bawa nörö lalagu öfehulu dödö gu bawo lö’ö niwa’ou

Lirik Lagu Rohani Nias Hadia Tola Utoro Lala Wa’aurigu Hadia tola utõrõ lala wa’aurigu

Meno fondege wa’afõkhõ zino utõrõ Ha khõu utou’õ gangandõwagu

Yesu faigi nda’o sambõ fa’abõlõ Ha khõu utou’õ sa wa’aurigu

Lirik Lagu Rohani Nias Halöwö Khö Yesu Fondrege Zisökhi Helö böli gölö omuso sa dödö Damöi ita moha löwö fao fa’o hahau dödö Damöi ita banowi lowa langida faosa Yesu

Heso dabi tabi ba sondrani furi Fa’a boto ba dödö daro mali Lowalangi Ba falö faröi bafa’a nau gölö

Lirik Lagu Rohani Nias Hana Lö Sökhi-sökhi Dödögu Ha ba zorugo naha sahano dödö Me ha batogu zi möi orahu

#NewUpdate1 Lagu Rohani Nias Teruntuk teman-teman OISINUNODA, barangkali tertarik mendengar lagu rohani Nias yang bisa menyejukkan hati oleh karena saat ini sedang dilanda masalah atau bahkan sebaliknya sedang mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan, silahkan kunjungi kumpulan lagu rohani Nias berikut. #NewUpdate2 Lagu Rohani Sukacita Apabila teman-teman OISINUNODA juga sedag mencari lirik lagu rohani sukacita terbaru, bisa melihatnya melalui artikel yang sudah mimin publish beberapa waktu lalu dengan cara menekan tombol dibawah. Lirik Lagu Rohani Nias Ha Sambua Boto Genoni Yesu Hasa mbua boto zamati khö Nia No’ifa bu’u wa’i’ohe ita bawa löwa bakha Yesu so’aya Hasa mbua boto zamati khö Nia

No’ifa bu’u wa’i’ohe ita bawa löwa bakha Yesu so’aya Lirik Lagu Rohani Nias Ha Sikoli Ndra’o Ba Gulidanö

Na irugi inötö namofanö töröi lakhömi gulidanö Na’abu dödögu natesasa’u andrö Geheha khö Nama Sambua boto ndra’o ba Pentakosta bawemodri ni’amoni’ö Na’ogömi dödögu natosasa, utörö tödö Yesu ba Röfa

Oya wanandraigö ba Pentakosta, silö irai falukha föna Tandra waso Geheha ba dödö, menönö wamati khö Yesu Eheha zifateu ba dödö, samatörö bawa’auri Musu sa hatö bawa aurida somasi-masi mboto andrö

U’andrö khö zo’aya ya’odo, sombali’ö ya odo ono Be gehehau sanölö ya’odo alai Ama tetiko ndra’o

Lirik Lagu Rohani Nias Hetalifusö – Reynawati Lature | Cipta Tohuzisökhi Laia Hasikoli sanöro silö ara si aikö

Lö ta’ila ginöto na tohare zokhö Me ha ya’ia zawato same fa oha hao dödö Afu te orifi dania noso mö Lirik Lagu Rohani Nias Hulö Bowo Mbunga

Lirik Lagu Rohani Nias Inötö Siso Yaita Oya Ngawalö Zalua Lirik Lagu Rohani Nias Lö Aratö Mangawuli Yesu Fa ane dödö bawa modrage Si lö mamati batoröi ia furi

Si lö mamati batoröi ia furi Lirik Lagu Rohani Nias Lö Mamalö Wa’omasimö Ama

Me omasi sa ndaugö te’orifi ga, Me lö khöma sulö sa wa masimö, Lirik Lagu Rohani Nias Lö Manö Si’ogötö’ö – Reynawati Lature | Cipta Buiman Laia Aro’ö dödö ba fa’anö ndraugö Lirik Lagu Rohani Nias Lö Sulö Khöma | Cipta Orie Hia Hana wauri da baguli danö

Lirik Lagu Rohani Nias Nafao Khö Yesu Wamalua Halöwö Sebua Nafao kho Yesu wamalua halöwö sebua, Nafao khö Yesu lö sa fa’atosasa,

Nafao khö Yesu so sa wamokai lala,

Lirik Lagu Rohani Nias Naso Geheha Bakha Ba Dôdôgu Lirik Lagu Rohani Nias No Tohare Zangefa’ö

No tohare zangefa’ö oi omuso dödöda Taröi furi noro dödö, tafaodragö Yesu soaya Faomasi nama khöda, fa böi te’ala ita Ifa tengö za ngefa’ö ya ita ba huku horöda

Mitabu ta’o ndrasi, Yesu Ono Lowalangi Ya’ia zimöi mangöhöli, ena’ö fefu soi te’orifi

Lirik Lagu Rohani Nias Ogömi Lala Gulidanö Olifu ita zamaigi moroi yawa Lirik Lagu Rohani Nias Ohe Dangagu – Weyrlina Duha | Cipta Petrus Gaurifa Faböi ogomi aekhu ba lala wa’elungu

Tana khöu mbotogu okhötau noso gu Yesu Ndromö sino ahele ba döla röfa Yesu Lirik Lagu Rohani Nias Oiniröi – Mitankris Group Lirik Lagu Rohani Nias Omasido Fao Kho Yesu

Lirik Lagu Rohani Nias Omasido U’o’o Yesu – Reynawati Lature Feat Susihati Wau U andro khou ama efa’o ia khogu

U andro khou ama efa’o ia khogu U andro khou ama efa’o ia khogu

Lirik Lagu Rohani Nias Omuso Dödö Ama Lirik Lagu Rohani Nias Saohagolo Ama – Sherlyn Buaya

Faduhu dödögu so Yesu zi fao khögu

Ba ha fangandrögu famatigu khöu Yesu He wa’ae marese ba lö irai maniasado Faduhu dödögu so Yesu zi fao khögu Ba ha fangandrögu famatigu khöu Yesu He wa’ae marese ba lö irai maniasado Lö mangiwa dödögu ba lala wofanögu

Lirik Lagu Rohani Nias Sanema Howu-Howu – Group Solomasi

Lö itehe aekhu ba lala wa’elungu Ha fangandrö fangalulu zitolo ufalua tanö fenau

Drege zerege tödö mi aine khögu Lirik Lagu Rohani Nias Sumange Zokho – Novis Duha Tarafeso dödö lau ba data tönöni Lö si’ogötö’ö balö ara sibai

Omasi ia mobua ita ba mo’ölö Nano tebai dania lö ae fa’abölö Lö si’ogötö’ö balö ara sibai Omasi ia mobua ita ba mo’ölö

Nano tebai dania lö ae fa’abölö

Omasi ia mobua ita ba mo’ölö Nano tebai dania lö ae fa’abölö Nano tebai dania lö ae fa’abölö

Lirik Lagu Rohani Nias Taromali Zo’aya – Pincerwana Waruwu | Cipta Buiman Laia Da’ö zanema fa’auri so’ahonoa Fefu hadia ia nabörö döi zoaya

Andrö böi arörö’ö ba zalio taya Fefu hadia ia nabörö döi zoaya Andrö böi arörö’ö ba zalio taya Andrö böi arörö’ö ba zalio taya Lirik Lagu Rohani Nias Tenga Boro Gokhotamo – Sherlyn Buaya Ft Alwin Lawolo

Wa tebai manö fabali ita

Ena’ö tobali famolakhömi töi Zoaya Wa tebai manö fabali ita Ena’ö tobali famolakhömi töi Zoaya

Wa tebai manö fabali ita Ena’ö tobali famolakhömi töi Zoaya

Ena’ö tobali famolakhömi töi Zoaya

Lirik Lagu Rohani Nias Todo Sangomasi’o – Sherlyn Buaya Feat Bernike Zega

Be’e khögu dödö sangomasi’ö awö Se’e sofökhö awö zafatö tödö

U osi dawa hörö ba utalagui ira Be’e khögu dödö sangomasi’ö awö

Se’e sofökhö awö zafatö tödö U osi dawa hörö ba utalagui ira Lirik Lagu Rohani Nias U’ila Nidano Sisokhi – Sherlyn Buaya Feat Bernike Zega Lirik Lagu Rohani Nias Ulau Manari

Lirik Lagu Rohani Nias Utuhi Danö Fönau – Irama Duha Lirik Lagu Rohani Nias Yae Wangandrögu – Sherlyn Buaya Lirik Lagu Rohani Nias Ya’ö Sasai Horögu – Rocky Duha | Cipta Petrus Gaurifa

Faböi ogömi aekhu ba lala wa’elungu Ndromö sino ahele badöla refa Yesu Lirik Lagu Rohani Nias Yesu Döla Nagu Sinduhu Fefu daha si fa’efa ba döla Lö mawua balö gö’i mofozu Si mane ita nafaröi bakhö Yesu Fefu daha si fa’efa ba döla Si mane ita nafaröi bakhö Yesu Lirik Lagu Rohani Nias Yesu Ha Ube Fanuno

Hulö ae ba gafi moyo (Wolohe U ya’o) Naso mbaho ba Ötaya ndra’odo faböi te’ala

Lirik Lagu Rohani Nias Yesu Keriso Ha Ya’ia Manö

Yesu Keriso ha ya’ia manö zino manolo ya’o

No’i wa’ö li Nia ya’ia mangawuli ifaondragö ita fefu Yesu Keriso ha ya’ia manö zino manolo ya’o No’i wa’ö li Nia ya’ia mangawuli ifaondragö ita fefu Lirik Lagu Rohani Nias Yesu Sangefa’o – Sherlyn Buaya

Lirik Lagu Rohani Nias Yesu Soa’ya Haga

Lirik Lagu Rohani Nias Zaya-zaya Gölö Wa’auri Na lö famati sifao folo’ö Me fefu da’ö sahori sa taya

Me fa’auri Niha zi faröi khö zo’aya Demikian ulasan tentang kumpulan lirik lagu rohani Nias lama, terbaru dan terpopuler, semoga bermafaat. Jangan lupa membagikannya kepada teman-teman yang lain.

Lirik Lagu DaromaliMö

Our goal is just to provide information and archive as much as possible Song Lyrics and make it easier for those of you who want to learn and play music.

KUMPULAN LAGU ROHANI NIAS TERBAIK

Kumpulan lirik lagu rohani nias terbaik (2021-2022) Selamat datang di daftar lirik lagu rohani nias terbaik. Terlebih dahulu saya menyapa saudara YA’AHOWU..salam persaudaraan di dalam Yesus kristus. Segala puji syukur dan hormat hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah karena Dia adalah Tuhan kita dan raja kita atas segalanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu gaes berikut ini adalah KUMPULAN LAGU ROHANI NIAS:

Ha ba dangau ululu wa’aurigu Solohe tanga enaö lö elungu

Sitobali haga sanului lala bawekoligu Efaödo faböi elungu ba nudu Notumbu khöda Yesu, ba Mbetilekhema Iröi zorugo yawa, Isawa danöda

No fa’omasi Nama, wa möi Yesu khöda Ya dozi oi tatema, me lö baero-Nia Utou’ödo khö Nia, awö zi so khögu U’omasi’ö Ia, moroi ba dödögu He ta bakha ba dödögu zango’ou wolau sinegu Be’e bakha ba dödögu Gehehau si’orai Yesu

Hadia sifaudu manö ba zomasi Nama Me oya manö lala si lö lua-lua

Oya zi tobini ba lala wekolida

Si lö I’ila oi anehe zo’aya

Ma’ifu lö tobini föna nia Fandru sohagaini ba zogömi na elunguga..

Nösi guli danö no ibe’e nono-nia Andrö Enaö lö tetiko, dozi samati khö-Nia Yesu haga nösi guli danö umbu Duhu afökhö manörö uli danö

Aine khö Yesu naso gambula dödö Lö faröi Ia irugi silo aitu

Enö tasöndra lala saekhu khö Nama Tefotakula doi la, tefakao ba te’o’aya

Habörö horö nösi guli danö

Hadia mabe sulö wa’omasi-U Ama

Ma’andrö khö-U Ama bohouniga Eheha Enaö masöndra lala saekhu Khö-U Ama

Faduhu sa dödögu ha daromali-Mö Ama Be khegu Geheha Mö Zamatokhi ba dödö Lö sitebai Yesu Ba daromaliMtaromali me fangorifi He Yesu atulö’ö gera era dödö

Oiniröi baoi ne’erogo fefu ömasi, ö Oitaya fefu oi tebula löfa anau gölö Fabali fefu nainötö mutöi guli danö Andö böi arörö dödömö alui gaurifamö

Memulö we’aso zanagö naso zangatulö Dozi sino mangesa tödö somasi satulö Haogö gera-era dödö mö oi anehe zakhö Hidup Ini Kesempatan Dalam Bahasa Nias

Böi arörö dödöda ba nösi gulidanö Ba na ta’o’ö la, ibe khöda wa’auri Hana Lo Sokhi Dödö Gu

Kumpulan Lirik Lagu Rohani Nias Populer dan Terbaru 2021

Ya’ahowu, teman-teman sedang mencari kumpulan lirik lagu rohani Nias? Puji Tuhan, tepat sekali karena mimin ononiha-nias sudah merangkumnya melalui artikel ini. Lagu rohani Nias lama 80an hingga terbaru bahkan yang sudah populer dan viral sudah diulas secara lengkap disini agar teman-teman bisa mudah mengaksesnya dengan cepat dan tidak repot lagi mencari-carinya diinternet.

Bagi umat Kristen, menyanyikan lagu rohani merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur atas berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan, selain berdoa.

Tak hanya itu, mendengar ataupun melantunkan puji-pujian rohani dapat memberi kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi tantangan hidup. Barengi dengan menyanyikan lagu-lagu pujian, biar teman-teman bisa kuat menghadapi semuanya. Tapi harus diimbangi dengan do’a dan usaha juga ya teman-teman. Lagu rohani dinyanyikan tidak hanya digereja saja. Demikian suasana hati tidak hanya saat gembira saja, bisa juga saat lagi sedih, kecewa, lagi patah hati ataupun ketika lagi bahagia karena sedang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka.

Bagi orang Nias, lirik lagu rohani berbahasa Nias (Li Niha) biasa dicari sebagai kebutuhan untuk dinyanyikan saat hari minggu di gereja, PA lingkungan, bisa juga dipakai sebagai bahan nyanyian untuk festival atau lomba, untuk dinyanyikan saat hari paskah, perayaan hari Natal, tahun baru dan beberapa kegiatan-kegiatan musik gerejawi / acara yang berhubungan dengan keagamaan. Saat ini, selain lagu Nias ada banyak juga lho lagu rohani Nias yang sudah diciptakan dan memiliki lirik yang luar biasa memberkati. Beberapa juga liriknya sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia.

Demikian sebaliknya, Lagu rohani ber-bahasa Indonesia sebagian besar sudah diterjemahkan ke bahasa Nias. Beberapa judul lirik lagu rohani Nias yang cukup populer dipencarian goole trend yaitu faomasi yesu, angelama, zaya-zaya golo, hesoaya, saohagolo ama, yesu dola nagu Sindruhu, fa’omasi lowalangi, bowo mbunga, miaine-miaine dan sebagainya. Lagu rohani Nias yang diulas diambil dari berbagai sumber dan dikumpulkan menjadi satu diartikel ini. Jadi bapak-bapak / ibu / orang tua / remaja / pemuda hingga anak-anak bisa memanfaatkan semua lirik lagu yang ada untuk dinyanyikan sesuka hati dan sesuai keinginan.

Mari bersuka cita memuliakan nama Tuhan lewat lirik lagu rohani Nias berikut. Lirik Lagu Rohani Nias Terbaru 2021 Hadia sifaudu manö ba zomasi nama Me oya manö lala si lö lua-lua

Singo sindrö-ndrö dödö sangalui tana khönia Oya zi tobini ba lala wekolida Si lö i’ila oi anehe zo’aya Fandru sohagaini ba zogömi na elunguga..

Na lö famati sifao folo’ö Me fefu da’ö sahori sa taya Me fa’auri Niha zi faröi khö zo’aya

Lö ata udo balö mangiwa dödö

Hewa ae afökhö balö irai muköködo Hewa ae marase balö irai maniasado Fefu daha si fa’efa ba döla Si mane ita nafaröi bakhö Yesu

Fefu daha si fa’efa ba döla

Si mane ita nafaröi bakhö Yesu

Nösi guli danö no ibe’e nono-nia andrö, Nösi guli danö no ibe’e nono-nia andrö,

Enaö lö tekiko, dozi samati khö-Nia Me samösa lö sondrugi khö Nama, silö manörö ya Ia

Yesu haga nösi guli danö umbu wangorifi andrö Solohe tangada ba lala saekhu khö Nama Nafao Khö Yesu Wamalua Halöwö Sebua Nafao kho Yesu wamalua halöwö sebua,

Nafao khö Yesu lö sa fa’atosasa, Nafao khö Yesu so sa wamokai lala, No tohare zangefa’ö oi omuso dödöda Taröi furi noro dödö, tafaodragö Yesu soaya Faomasi nama khöda, fa böi te’ala ita Ifa tengö za ngefa’ö ya ita ba huku horöda

Mitabu ta’o ndrasi, Yesu Ono Lowalangi Ya’ia zimöi mangöhöli, ena’ö fefu soi te’orifi Si lö mamati batoröi ia furi Si lö mamati batoröi ia furi Eheha nitema gu, nibe zo’aya Yesu Ehe nitema gu, nibe zo’aya Yesu

Helö böli gölö omuso sa dödö Damöi ita moha löwö fao fa’o hahau dödö Damöi ita banowi lowa langida faosa Yesu Heso dabi tabi ba sondrani furi

Fa’a boto ba dödö daro mali Lowalangi Ba falö faröi bafa’a nau gölö

Hulö ae ba gafi moyo, (wolohe-U ya’o)… Naso mbaho ba-ötaya ndra’odo faböi te’ala Inötö Siso Yaita Oya Ngawalö Zalua

Na irugi inötö namofanö töröi lakhömi gulidanö

Na’abu dödögu natesasa’u andrö Geheha khö Nama Sambua boto ndra’o ba Pentakosta bawemodri ni’amoni’ö

Na’ogömi dödögu natosasa, utörö tödö Yesu ba Röfa Oya wanandraigö ba Pentakosta, silö irai falukha föna

Tandra waso Geheha ba dödö, menönö wamati khö Yesu

Eheha zifateu ba dödö, samatörö bawa’auri Musu sa hatö bawa aurida somasi-masi mboto andrö U’andrö khö zo’aya ya’odo, sombali’ö ya odo ono

Be gehehau sanölö ya’odo alai Ama tetiko ndra’o Ha ba zorugo naha sahano dödö Yesu Keriso ha ya’ia manö zino manolo ya’o

No’i wa’ö li Nia ya’ia mangawuli ifaondragö ita fefu Yesu Keriso ha ya’ia manö zino manolo ya’o No’i wa’ö li Nia ya’ia mangawuli ifaondragö ita fefu Banomo Lowalangi da naha silö fasu wöta Lösa fökhö lö akaola da’a zomusö dödö Suno hena abu dödö mö, sunö Yesu sa zifao khömö

Bano alau mbalazi mö, götö wohalö-halöwö Balö i’ala tobönö itugu oya na zambö Suno hena abu dödö mö, sunö Yesu sa zifao khömö

Fatua auri noso gu, fatörö ndra,o Taromalime Hewa’ae ‘oya wana ndraigö, o’a röu’ö wangiwa dödö

Kuba loi wa’au rigu bawa nörö lalagu

öfehulu dödö gu bawo lö’ö niwa’ou Lo’u sondra lal wangefa, ba nörö dödö si fahöna HataromaliU zama laia ena’ö usöndra wemöna Kuba loi wa’au rigu bawa nörö lalagu öfehulu dödö gu bawo lö’ö niwa’ou

He Yesu bewa’o msai Mö wolawa fa’a bölö horö Banga walö gabula dödö,u andrö be’e wa’abölö

Kuba loi wa’au rigu bawa nörö lalagu öfehulu dödö gu bawo lö’ö niwa’ou

Hadia tola utõrõ lala wa’aurigu Meno fondege wa’afõkhõ zino utõrõ Yesu faigi nda’o sambõ fa’abõlõ Ha khõu utou’õ sa wa’aurigu

Aine Ita Fefu Dozi Samati Khönia Me khoma dodo ma ohe fona Zoaya

Aine ita fefu dozi samati khonia Boi aroro dodo ba ginoto si so ya’ita Ba Zitalumbongi Terongo Li Ndra Malaika

Ba zitalu mbongi Terongo li ndra Mala’ika Ha ira Kubalo zi ofőna ma mondrongo turia (enaő) ena’ő fefu (tobali) tana khőNia

Ba gi nôtô lô’u’ila dôdô-Mô Me lö khöma sulö sa wa masimö, Hasa mbua boto zamati khö Nia No’ifa bu’u wa’i’ohe ita bawa löwa bakha Yesu so’aya

Hasa mbua boto zamati khö Nia No’ifa bu’u wa’i’ohe ita bawa löwa bakha Yesu so’aya

kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-nya nama yesus kota benteng yang teguh

Nama yesus kalahkan semua musuh, nama yesus di atas segalanya Aku tak dapat balas besar kasihnya Tuhan yang kuasa jiwaku ditebus olehNya

Bila Roh Allah Ada di Dalamku Bila roh allah ada di dalamku

Asal percaya saja semua sakit hilanglah

Tiada noda dan celabukan dengan emas perak

Ku telah mati dan tinggalkan Ku telah mati dan tinggalkan Jadilah padaku seperti yang kau ingini Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan

Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan

T’lah kuserahkan tuk rencana Mu Tuhan Hanya Kau yang layak di tinggikan Di dalam namanya ada keselamatan kekal

Di dalam naman-Nya ada keselamatan kekal. Apa yang tak pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar teliga

Yang tak pernah timbul di dalam hati

Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan

Beryukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik Bila Roh Allah Ada Di dalamku Bila roh Allah ada didalam ku

Sekarang t’lah tiba kes’lamatan dan kuasa Dan pem’rintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapi-Nya Ku dibri Kuasa dari Raja Mulia

Bila Allah ada bersamku siapa jadi lawanku

Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, Kini ku persembahkan apa yang aku miliki,

memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu Namun ku ingin memb’ri dengan sukacita di hati, kar’na ku tau ini menyenagkan hati-Mu. Demikian kumpulan lirik lagu rohani Nias terpopuler dan terbaru 2021, semoga bermanfaat buat kita semua.

Jangan lupa membagikan kepada teman-teman yang lain melalui tombol share dibawah.

Lyrics Sherlyn Buaya

Faduhu sa dödögu ha daromaliMö ama Lö sitebai Yesu ba daromaliMö

Faduhu sa dödögu ha daromaliMö ama

Lö sitebai Yesu ba daromaliMö

Faduhu sa dödögu ha daromaliMö ama Lö sitebai Yesu ba daromaliMö We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.