Press "Enter" to skip to content

Lirik Lagu Rohani Gbi Terbaru 2017

Kumpulan Lagu Pujian dan Penyembahan Kristen judul sesuai abzad : Allah ditinggikan dengan sorak sorai (Pujian)

Bila Roh Allah ada di dalamku (Pujian) Karya Terbesar (Penyembahan) Kunci A-B

Ku Masuk Ruang Maha Kudus (Penyembahan) Sungguh ku Bangga Bapa (Pujian) Kunci D

kenapa saya hari ini posting Lirik lagu Rohani Kristen ??? Tepatnya beberapa bulan yang lalu sampai dengan hari ini saya mendapat tanggung jawab untuk menjadi WL di Gereja saya, karna saya adalah orangnya Pelupa maka saya kumpulkan beberapa Lirik Lagu Rohani untuk saya simpan di blog/website sederhana ini. Beberapa lagu memang terbilang sudah lama tetapi selalu enak di nyanyikan karena Pujian kepada Tuhan Yesus harus di lakukan dengan sepenuh hati jadi saya harus hapal lirik lagunya hehehe…Ini Lirik lagu saya akan pisahkan mana yang Lagu Penyembahan pada saat awal Ibadah, Lagu Pujian, Lagu untuk Kolekte dan Lagu Penutup Ibadah biar ngak salah pada saat penempatan Lagu dan judul lagu saya urutkan berdasarkan Abjad, Jadi simpan link daftar lagu Rohani ini karna setiap saya mendapatkan lagu baru saya akan terus tambahkan Liriknya.AJAIB SUNGGUH AJAIB, KUASA-NYA BAGIKUAJAIB SUNGGUH AJAIB, ANUG’RAH-NYA DALAM HIDUPKUAJAIB SUNGGUH AJAIB, KASIH YESUS BAGIKUBETAPA HERAN KUMENYAKSIKAN PERBUATAN-NYA YANG AJAIBSETIAP HARI KUMENIKMATI BERKAT YANG MELIMPAHSEPANJANG HIDUP KUMERASAKAN KEBAIKAN-NYA, KASIH SETIA-NYAAJAIBLAH TUHAN YESUSKU, AJAIB SELAMANYAHALELUYA KUPUJI NAMA-NYAAKU DIBERKATISEPANJANG HIDUPKU DIBERKATIBILA WAKTU PAGI HARISIANG BERGANTI MALAMAKU DIBERKATIBaca juga : KUMPULAN VIDIO LAGU ROHANI TERBARU 2018 AKU JALAN KEBENARAN DAN JALAN KEHIDUPANITU YANG YESUS KATAKANAKU PERCAYA A…A…MINDI DALAM NAMANYA ADA KES’LAMATAN KEKALGLORY HALLELUYA 4 XDI DALAM NAMANYA ADA KES’LAMATAN KEKALTIADA YANG SEPERTI ENGKAUBEGITU MENGASIHIKUKAU TUHAN SANGGUP MENJAWABSEMUA SERU DOAKUTIADA YANG SEPERTI ENGKAUBEGITU MENGASIHIKUKAU TUHAN SANGGUP MELAWATSELURUH KEHIDUPANKUAKU PERCAYA, TUHANKU AJAIBKAU TURUN TANGAN MEMULIHKANKUAKU PERCAYA, TUHANKU DAHSYATKAU TURUN TANGAN MEMBERKATIKU(KAU TURUN TANGAN MENYEMBUHKANKU)Baca juga : Kumpulan lirik lagu Rohani Kristen JONATHAN PRAWIRA terbaru dan terbaik ALLAH DITINGGIKAN DENGAN SORAK SORAIALLAH DITINGGIKAN DENGAN SANGKAKALAALLAH DITINGGIKAN DENGAN SORAK SORAIBERSORAKLAH BAGI TUHANBERSORAKLAH BAGI TUHANBIAR SANGKAKALA BERBUNYITEPUK TANGAN PUJI TUHANALLAH DIAGUNGKANALLAH DIAGUNGKANALLAH DIAGUNGKAN TINGGIALLAH ITU BAIK, SUNGGUH BAIK BAGIKUDITUNJUKKAN-NYA KASIH SETIA-NYADIA MENYEDIAKAN YANG KUPERLUKANMENYATAKAN KEBAIKAN, MENYATAKAN KEBAIKANMENYATAKAN KEBAIKAN-NYA PADAKUKASIH SETIA-NYA TAK PERNAH BERUBAHDULU S’KARANG DAN S’LAMANYAAJAIBLAH KUASA DALAM NAMA-NYAYESUSKU LUAR BIASAAPA YANG TAK PERNAH DILIHAT MATADAN TAK PERNAH DIDENGAR TELINGAYANG TAK PERNAH TIMBUL DI DALAM HATISEMUA DISEDIAKAN BAGI YANG MENGASIHI DIAALLAH SANGGUP MELAKUKAN SEGALA PERKARADULU, S’KARANG DAN S’LAMANYAKUASANYA TIDAK BERUBAH. (2X)BAGAIKAN BEJANA SIAP DIBENTUKDEMIKIAN HIDUPKU DITANGAN-MUDENGAN URAPAN KUASA ROH-MUKU DIBAHARUI SELALUJADIKAN KU ALAT DALAM RUMAH-MUINILAH HIDUPKU DI TANGAN-MUBENTUKLAH S’TURUT KEHENDAK-MUPAKAILAH SESUAI RENCANA-MUKU MAU S’PERTI-MU YESUSDISEMPURNAKAN SELALUDALAM SEGENAP JALANKUMEMULIAKAN NAMA-MUDIA YESUS T’LAH MATI BAGIKUDIA TUHAN S’LAMATKAN JIWAKUBAGI DIA PUJIANKUTAK DAPAT KUBALAS KASIH-NYADIA ANGKAT ‘KU JADI ANAK-NYAB’RI DAMAI DI DALAM HIDUPKUBAGI DIA SEMBAHKUHANYA DIA S’GALANYA BAGIKUBAGI DIA SEGALA PUJIAN, HORMAT SERTA SYUKURKEKAL SELAMANYABAGI DIA SEGALA PUJIAN, HORMAT SERTA SYUKURS’LAMA-LAMANYABEGITU BESAR KASIH ALLAH PADA KITADIBERKATILAH ANAK CUCU KITA DI MANA-MANATUHAN MENGUBAH MISKIN DAN MENJADIKAN KAYADIA MERENDAHKAN DAN MENINGGIKAN JUGABERBAHAGIALAH BAGI ORANG YANG PERCAYAANAK CUCUNYA PASTI TIDAK AKAN MEMINTA-MINTAKAR’NA ALLAH MENGGENAPI FIRMAN-NYATIADA YANG MUSTAHIL BAGI ORANG PERCAYABaca juga : Kumpulan Lirik lagu Rohani Kristen MARIA SHANDI terbaru dan terpopular DATANGLAH KE BAIT-NYA DENGAN HATI BERSYUKURKE DALAM PELATARAN-NYA DENGAN HATI BERSUKARASAKAN DAN LIHATLAH BETAPA BAIKNYA TUHANBAGI YANG BERLINDUNG PADA-NYAAKAN BERSORAK-SORAI, AKAN BERSORAK-SORAIBERSYUKURLAH KEPADA TUHAN SEBAB IA BAIKBAHWASANYA ‘TUK SELAMANYA KASIH SETIA-NYABERSYUKURLAH KEPADA TUHAN SEBAB IA BAIKBAHWASANYA ‘TUK SELAMANYA KASIH SETIA-NYA‘KU ADA SEBAGAIMANA ‘KU ADABERDIRI MENGHADAP TAHTA-MU BAPASEMUA KAR’NA ANUG’RAH-MUYANG T’LAH S’LAMATKANKU‘KU HIDUP DALAM S’GALA KELIMPAHAN‘KU LAYAK UNTUK MELAYANI TUHANSEMUA KAR’NA ANUG’RAH-MUTERCURAH BAGIKUBESAR ANUG’RAH-MUBERLIMPAH KASIH-MUSEMAKIN HARI, S’MAKIN BERTAMBAHBESAR ANUG’RAH-MUBILA ROH ALLAH ADADI DALAMKUKUKAN MENARIS’PERTI DAUD MENARI (2X)Reff :KUKAN MENARI (3X)S’PERTI DAUD MENARIKUKAN MENARI (3X)S’PERTI DAUD MENARIB’RI PUJI, B’RI HORMATBAGI YESUS YANG DUDUK DI TAHTABERKUASA, MULIAS’GALA BANGSA ’KAN DATANG MENYEMBAHReff :HALLELUYA… HALLELUYAKUDUS DAN MULIA NAMA-MUHALLELUYA… HALLELUYAKU SEMBAH KAU YESUSKU SEMBAH KAUBaca juga : Kumpulan Lirik lagu Rohani Kristen SARI SIMORANGKIR terbaru dan terpopular DARAH-NYA AMAT KUASASUCIKAN S’GALA DOSALEPASKAN SEMUA SUSAHDARAH-NYA TEBUS SAYADARI PULAU DAN BENUATERDENGAR SELALU T’RUSLAGU PUJIAN SEMUABAGI NAMA PENEBUSGLO—RIA, MULIAKAN TUHANGLO—RIA, IN EXELSIS DEOGLO—RIA, MULIAKAN TUHANGLO—RIA, IN EXELSIS DEOTINGGI TINGGI DALAM SURGATENT’RA TUHAN YANG KUDUSTAK LELAH MENYANYI JUGADI HADAPAN PENEBUSLASKAR TUHAN YANG PERKASATINGGIKAN PANGLIMANYAPUJIAN SURGA DAN DUNIAS’MUA DITERIMA-NYATAK PERNAH ‘KU RAGU AKAN KESETIAAN-MUKAU PEGANG HIDUPKUSEPENUH JIWAKU ‘KU YAKIN DAN PERCAYAKAU TUNTUN LANGKAHKUYESUS KAULAH RAJA DALAM HIDUPKUBERKUASA BERJAYA UNTUK S’LAMANYAHANYA KAU TUHAN SUMBER KEKUATANKUASA-MU TERCURAH BAGIKU S’NANTIASADENGAN-MU TUHAN ’KU ‘KAN BERJALANDARI KEMULIAAN SAMPAI KEMULIAANS’LAMANYAFIRMAN-MU BERKATA KAU BESERTAKUMAKA KUAT ROH DAN JIWAKUTANGAN-MU TUHAN S’LALU KUNANTIKANDI SETIAP LANGKAH KU PERCAYADENGAN SAYAP-MU KU AKAN TERBANG TINGGIDI TENGAH BADAI HIDUP KU TAK MENYERAHKAU KEKUATAN DAN PERLINDUNGANBAGIKUPERTOLONGANKU DI TEMPAT MAHA TINGGIKU MENGANGKAT TANGANKU, AKU BERSERAHKAU KUNANTIKAN, KAU YANG KU SEMBAHYESUSKU, RAJAKUKUMASUKI GERBANGNYA DENGAN HATI BERSYUKURHALAMANNYA DENGAN PUJIANKU TAU HARI INI HARINYA TUHANKU BERSUKA SBAB DIA GIRANGKANKUDIA GIRANGKANKU.. O.. DIA GIRANGKANKUKUBERSUKA SBAB DIA GIRANGKANKUDIA GIRANGKANKU.. O.. DIA GIRANGKANKUKUBERSUKA SBAB DIA GIRANGKANKUDIA LAHIR UNTUK KAMI, DIA MATI UNTUK KAMIDIA BANGKIT BAGI KAMI SEMUADIA ITU TUHAN KAMI, DIA ITU ALLAH KAMIDIA RAJA DI ATAS S’GALA RAJADIA ITU FIRMAN ALLAH YANG TURUN KE BUMIDIA JADI SAMA DENGAN MANUSIADIA YESUS SOBAT KAMI, DIA YESUS TUHAN KAMISANG PENEBUS JURUS’LAMAT DUNIABaca juga : Kumpulan lagu terbaru Rohani untuk KKR dan ibadah Pemuda Remaja AKU PERCAYA TUHAN TAK PERNAH MENGECEWAKAN(TUHAN YESUS BAIK)DIA DATANG SUPAYA AKU MENDAPAT HIDUP(HIDUP BERKELIMPAHAN) 2XDIALAH YEHOVA RAPHA (DIA YANG MENYEMBUHKAN)YEHOVA JIREH (DIA MENCUKUPI)YEHOVA NISSI (JURU SELAMATKU)YEHOVA SYALLOM (RAJA DAMAI)AKU PERCAYA TUHAN TAK PERNAH MENGECEWAKAN(TUHAN YESUS BAIK)DIA DATANG SUPAYA AKU MENDAPAT HIDUP(HIDUP BERKEMENANGAN) 2XTAK USAH KU TAKUT, ALLAH MENJAGAKUTAK USAH KU BIMBANG, YESUS P’LIHARAKUTAK USAH KU SUSAH, ROH KUDUS HIBURKUTAK USAH KU CEMAS, DIA MEMBERKATIKUEL SHADDAI, EL SHADDAI, ALLAH MAHA KUASADIA BESAR, DIA BESAR, EL SHADDAI MULIAEL SHADDAI, EL SHADDAI, ALLAH MAHA KUASABERKAT-NYA BERLIMPAH, EL SHADDAIBaca juga : Kumpulan lirik lagu Rohani Kristen JONATHAN PRAWIRA terbaru dan terbaik SAAT KU TAK MELIHAT JALANMUSAAT KU TAK MENGERTI RENCANAMUNAMUN TETAP KU PEGANG JANJIMUPENGHARAPANKU HANYA PADAMUSAAT KU TAK MELIHAT JALANMUSAAT KU TAK MENGERTI RENCANAMUNAMUN TETAP KU PEGANG JANJIMUPENGHARAPANKU HANYA PADAMUHATIKU PERCAYA, HATIKU PERCAYAHATIKU PERCAYA, S’LALU KU PERCAYAKETIKA KUHADAPI KEHIDUPAN INIJALAN MANA YANG HARUS KUPILIHKU TAHU KU TAK MAMPUKU TAHU KU TAK SANGGUPHANYA KAU TUHAN TEMPAT JAWABANKUAKU PUN TAHU KU TAK PERNAH SENDIRIS’BAB KAU ALLAH YANG MENGGENDONGKUTANGAN-MU MEMBELAIKUCINTA-MU MEMUASKANKUKAU MENGANGKATKU KE TEMPAT YANG TINGGIJANJI-MU SEPERTI FAJAR PAGI HARIDAN TIADA PERNAH TERLAMBAT BERSINARCINTA-MU SEPERTI SUNGAI YANG MENGALIRDAN KU TAHU BETAPA DALAM KASIH-MUKASIH YANG TERINDAHHATI YANG MULIAHANYA KUTEMUKAN DI DALAM-MUYESUSKUPUJIAN DARI HATIKUS’LALU DI SETIAP WAKTUKUTIADA PERNAH BERUBAHKASIHKUKARYA TERBESAR DALAM HIDUPKUPENGORBANAN-MU YANG S’LAMATKANKUENGKAULAH HARTA YANG TAK TERNILAIYANG KUMILIKI DAN KUHARGAIYESUS ENGKAU KUKAGUMIKEMATIAN-MU MENGHIDUPKANKUDAN KUPASTIKAN PENGORBANAN-MUTAK AKAN PERNAH SIA-SIAKASIH ALLAHKU SUNGGUH T’LAH TERBUKTIKETIKA DIA SERAHKAN ANAK-NYAKASIH ALLAH MAU BERKORBAN BAGI KAU DAN AKUTAK ADA KASIH SEPERTI KASIH-MUBERSYUKUR, BERSYUKUR, BERSYUKURLAHBERSYUKUR KAR’NA KASIH SETIA-MUKUSEMBAH KUSEMBAH KUSEMBAH DAN KUSEMBAHS’LAMA HIDUPKU KUSEMBAH KAU TUHANBaca juga : Kumpulan Lirik lagu Rohani Kristen MARIA SHANDI terbaru dan terpopular APAPUN YANG TERJADI DALAM HIDUPKU INITAK PERNAH KURAGUKAN KASIH-MU TUHANLEWAT GUNUNG YANG TINGGI, DALAM LEMBAH YANG CURAMTAK PERNAH KURAGUKAN JANJI-MU TUHANKAU BERFIRMAN DAN SEMBUHKANKUKAU BERSABDA DAN S’LAMATKANKUTIADA YANG MUSTAHIL BAGI-MUYESUS KU PERCAYA PADA-MUBUKAN DENGAN KEKUATANKUKU DAPAT JALANI HIDUPKUTANPA TUHAN YANG DI SAMPINGKUKU TAK MAMPU SENDIRIENGKAULAH KUATKUYANG MENOPANGKUKUPANDANG WAJAH-MU DAN BERSERUPERTOLONGANKU DATANG DARI-MUPEGANGLAH TANGANKU, JANGAN LEPASKANKAULAH HARAPAN DALAM HIDUPKUKAU BAPA YANG MENGASIHIKUKUASAMU MEMULIHKANKUHATI YANG BARU KAU BERIKANUNTUK KU DAPAT MELIHATRENCANAMU INDAH BAGIKUKAU ADA DI S’TIAP JALANKUHATIKU HAUS DAN LAPARAKAN ENGKAUKAULAH SEGALANYA DI DALAM HIDUPKUKERAJAANMU KEBENARANMU ITU BAGIANKUMENGASIHIMU MEMULIAKANMUBAPA DAN RAJAMUKU DIB‘RI KUASA DARI RAJA MULIAMENAKLUKKAN MUSUH DI BAWAH KAKIKUKUPAKAI KUASA DARI RAJA MULIABILA ALLAH ADA BERSAMAKU SIAPA JADI LAWANKUSUNGGUH BESAR KAU TUHANKUENGKAU PERISAI HIDUPKUKU BERDIRI DENGAN IMANIMAN DALAM YESUS TUHANKAU YANG MEMB’RI KEMENANGANKU BERSORAK MERAYAKANTERPUJILAH ENGKAU RAJA S’GALA RAJABaca juga : Kumpulan Lirik lagu Rohani Kristen SARI SIMORANGKIR terbaru dan terpopular YESUS KAU KEBENARANYANG MENYELAMATKANKUKAU MEMB’RIKANKU HIDUP DAN PENGHARAPANKU IKUT KEHENDAK-MUKU PERLU ANUG’RAH-MUKUNYATAKAN JANJIKU KEPADA-MUKALAU KU HIDUP, KU HIDUP BAGI-MUHATIKU TETAP, TETAP MENYEMBAH-MUDUNIA TAK BISA MENJAUHKANKU DARI KASIH-MUS’LAMA KU HIDUP, KU HIDUP BAGI-MUMATAKU TETAP, TETAP MEMANDANGDUNIA TAK BISA MENJAUHKANKU DARI KASIH-MUMARI KITA SEMUA UMAT PILIHAN ALLAHDENGARKAN PANGGILAN-NYA’TUK MENGGENAPI FIRMAN-NYASEKARANGLAH WAKTU NYA’TUK BERDIRI BAGI BANGSA INIMARI MAJU UMAT PEMENANGKU KAN BANGKITNYATAKAN KEMULIAAN-NYAKU KAN BANGKITNYATAKAN KEBESARAN-NYASAMPAI SETIAP LUTUT BERTELUTSEMUA LIDAH MENGAKUYESUS KRISTUS DIALAH TUHANRAJA SEGALA RAJADIALAH…. RAJAKU MASUK RUANG MAHA KUDUSDENGAN DARAH ANAK DOMBAKU MASUK DENGAN HATI TULUSMENYEMBAH YANG MAHA KUASAKU MENYEMBAH-MU, KU SEMBAH-MUKU MENYEMBAH-MU, KU SEMBAH-MUS’BAB NAMA-MU KUDUS, KUDUS TUHANS’BAB NAMA-MU KUDUS, KUDUS TUHANKU MENANG, KU MENANG, BERSAMA YESUS TUHANKU MENANG, KU MENANG, DI DALAM PEPERANGANKU MENANG, KU MENANG, ATAS SEGALA SETANHALELUYA, HALELUYA KU MENANGHALELUYA DIA BANGKITHALELUYA DIA HIDUPHALELUYA DIA NAIKROHUL KUDUS TURUNLEBIH DARI PEMENANGDALAM S’GALA PERKARAIBLIS T’LAH DIKALAHKANOLEH KUASA DARAH-NYAJIKA ALLAH DI PIHAK KITASIAPA DAPAT MELAWANKITA LEBIH DARI PEMENANGHALELUYA.KIBARKANLAH PANJI-NYAYESUS RAJA SEGALA RAJAHALELUYA BANGKITLAH GEREJA-NYAKITA LEBIH, LEBIH DARI PEMENANGLINGKUPIKUDENGAN SAYAP-MUNAUNGIKUDENGAN KUASA-MUDI SAAT BADAI BERGELORAKU AKAN TERBANG BERSAMA-MUBAPA KAU RAJA ATAS S’MESTAKU TENANG S’BAB KAU ALLAHKUJIWAKU TENANGDALAM KRISTUSLIHAT KUASA-NYADALAM KEHENINGANBaca juga : Kumpulan Lirik lagu Rohani Kristen SARI SIMORANGKIR terbaru dan terpopular DEKAT PADA-MU ITU RINDUKUSETIAP KATAKU KAU PUN MENUNGGUTAK KU SANGKA KUTEMUKANSATU KASIH YANG ABADIKINI KU DATANG DAN KUBAWA HIDUPKUMEMANDANG WAJAH-MUMENGIKUTI KEBAIKAN-MUMENGEJAR HADIR-MUDALAM HIDUPKUMEMBAWA SEMBAHKUMENYATAKAN KEBESARAN-MUMENGEJAR HADIR-MUDALAM HIDUPKUTUHAN KU MAU MENYENANGKAN-MUTUHAN BENTUKLAH HATI INIJADI BEJANA UNTUK HORMAT-MUCEMERLANG BAGAI EMAS MURNITUHAN KUSERAHKAN HATIKUSEMUA KUBERIKAN KEPADA-MUKUDUSKAN HINGGA TULUS SELALUAGAR AKU MENYENANGKAN-MUMENYENANGKAN-MU, SENANGKAN-MUHANYA ITU KERINDUANKUMENYENANGKAN-MU, SENANGKAN-MUHANYA ITU KERINDUANKUMULIAKANLAH, MULIAKANLAHTUHAN ALLAH, TUHAN ALLAH MAHATINGGIDAMAI SEJAHT’RA TURUN KE BUMIBAGI ORANG PENGASIHANNYAMULIAKANLAH TUHAN ALLAHMULIAKANLAH TUHAN ALLAHDA MAI SEJAHT’RA TURUN KE BUMIDAMAI SEJAHT’RA TURUN KE BUMIBAGI ORANG, BAGI ORANG PENGASIHANNYABAGI ORANG PENGASIHANNYA, PENGASIHANNYAMULIAKANLAH, MULIAKANLAHTUHAN ALLAH, TUHAN ALLAH MAHATINGGIDAMAI SEJAHT’RA TURUN KE BUMIBAGI ORANG PENGASIHANNYAAMIN, AMIN, AMINSEKARANG T’LAH TIBA KES’LAMATAN DAN KUASADAN PEM’RINTAHAN ALLAH KITA, KUASA DIA YANG DIURAPI-NYAKAR’NA T’LAH DILEMPARKAN-NYAPARA PENDAKWA KITAOLEH DARAH ANAK DOMBAOLEH KESAKSIAN KITAIBLIS DIKALAHKAN, KUASANYA DIHANCURKANOLEH DARAH ANAK DOMBADENGAN SEG’NAP HATI DAN JIWAKUKU DATANG PADA-MU DALAM KERINDUANKASIH-MU YANG SANGGUP MENGUBAHKUDAN MENGUATKANKU DALAM PENGHARAPANYESUS ENGKAULAH PERMATA HATIKUDUNIA TAK DAPAT MENGGANTIKAN-MUKEMULIAAN-MU TERCURAH BAGIKUMENJADIKANKU INDAH DAN SEMAKIN INDAH BAGI-MUHATIKU TENANG BERADA DEKAT-MU,KAULAH JAWABAN HIDUPKUHATIKU TENANG BERADA DEKAT-MU,KAU YANG P’LIHARA HIDUPKUPERTOLONGAN-MU BEGITU AJAIBKAU T’LAH MEMIKAT HATIKUDI SAAT AKU TAK SANGGUP LAGIDI SITU TANGAN-MU BEKERJAPERTOLONGAN-MU BEGITU AJAIBKAU T’LAH MEMIKAT HATIKUKINI MATAKU TERTUJU PADA-MUKURASAKAN KASIH-MU TUHANMARI KITA SAMBUT SANG RAJAMARI KITA PUJI NAMA-NYADIA YANG MAHA MULIA, DIA YANG MAHA KUASAYESUS YESUS YESUS NAMA-NYAPUJI HOSANA, PUJI HOSANAPUJI HOSANA MULIA NAMA-NYAPUJI HOSANA, PUJI HOSANAPUJI HOSANA MULIA NAMA-NYASEJAUH TIMUR DARI BARAT, ENGKAU MEMBUANG DOSAKUTIADA KAU INGAT LAGI PELANGGARANKUJAUH KE DALAM TUBIR LAUT, KAU MELEMPARKAN DOSAKUTIADA KAU PERHITUNGKAN KESALAHANKUBETAPA BESAR KASIH PENGAMPUNAN-MU TUHANTAK KAU PANDANG HINA HATI YANG HANCURKU BERTERIMA KASIH KEPADA-MU YA TUHANPENGAMPUNAN YANG KAU BERI PULIHKANKUSEPERTI RUSA YANG HAUSRINDU ALIRAN SUNGAIMUHATIKU TAK TAHAN MENUNGGUMUBAGAI TANAH GERSANGMENANTI DATANGNYA HUJANBEGITUPUN JIWAKU TUHANHANYA ENGKAU PRIBADIYANG MENGENAL HATIKUTIADA YANG TERSEMBUNYI DARIMUSELURUH ISI HATIKU KAU TAHUDAN BAWAKU TUK LEBIH DEKAT LAGI PADAMUTINGGAL DALAM INDAHNYA DEKAPAN KASIHMUKU CARI WAJAHMUTEMUKAN KASIHMUKAU BUKAN TUHAN YANG JAUH DARIKUKUPANGGIL NAMAMUKUDENGAR JAWABMUKAU TUHAN YANG S’LALU DENGAR SERUAN HATIKUSUNGGUH INDAH KAU TUHANPENUH KASIH DAN SAYANGKAU TEMPAT PENGHIBURANBAGI SETIAP HATI YANG TERLUKASUNGGUH INDAH KAU TUHANMENARA PERLINDUNGANKAU SUMBER KEKUATANBAGI SEMUA ORANG YANG MEMBUTUHKANBaca juga : Kumpulan lagu Rohani untuk Awal sampai Akhir Ibadah SUNGGUH ‘KU BANGGA BAPAPUNYA ALLAH SEPERTI ENGKAUSUNGGUH ‘KU BANGGA YESUSATAS S’GALA PENGORBANANMUTAK INGIN AKU HIDUPLEPAS DARI KASIHMUKASIHMU MENYELAMATKANDAN B’RI ‘KU PENGHARAPANKINI ‘KU PERSEMBAHKANAPA YANG AKU MILIKIMEMANG TIADA BERARTIBILA DIBANDING DENGAN KASIH-MUNAMUN ‘KU INGIN MEMB’RIDENGAN SUKACITA DIHATIKAR’NA ‘KU TAHUINI MENYENANGKAN HATI-MUSEINDAHNYA PELANGISETERANGNYA MENTARINAMUN KAU YANG TERINDAHHANYA KAU YANG TERMEGAHWALAU BADAI MENGHADANGDAN BUMI PUN BERGONCANGNAMUN KAU KAN SETIAMENJAGAKU S’LAMANYASUNGGUH NYATA KASIH-MUDI SEPANJANG HIDUPKUDENGAN DARAH-MUKAU TEBUS DOSAKUSUNGGUH NYATA KASIH-MUDI SEPANJANG HIDUPKUSEG’NAP HATIKUHANYALAH UNTUK-MUTERPUJILAH NAMA-MU TUHANKUAT DAN PENUH KEMULIAANSATU SUARA KAMI NYATAKANKEBESARAN-MU TETAP SELAMANYATERPUJILAH NAMA-MU TUHANAJAIB DAN PENUH KEAGUNGANSATU HATI KAMI NYATAKANKERAJAAN-MU KEKAL SELAMANYAO-O-OH… O-O-OHENGKAULAH RAJA ATAS DUNIAYANG MENGHANCURKAN KUTUK DAN MEMBEBASKAN JIWAKAMI BERSORAK BERTEPUK TANGANENGKAU TUHAN BERJAYA DAN MEM’RINTAH UNTUK S’LAMANYATIADA ‘KU RAGU LAGI ‘TUK MENGIKUT-MU YESUSTIADA ‘KU RAGU LAGI ‘TUK MELAYANI-MUWALAU BANYAK RINTANGAN DAN BADAI PUN MENERJANGTIADA ‘KU RAGU LAGI UNTUK SELAMANYAYESUS, YESUS SAHABATKU, PENOLONG DALAM HIDUPKU‘KU RINDU SEMUA ORANG MENGENAL-MUENGKAU JALAN KEBENARAN DAN MEMB’RI HIDUP YANG KEKALBAGI TIAP ORANG YANG PERCAYA PADA-MUBaca juga : Kumpulan lirik lagu Rohani Kristen JONATHAN PRAWIRA terbaru dan terbaik TIAP LANGKAHKU, DIATUR OLEH TUHANDAN TANGAN KASIHNYA, MEMIMPINKUDI TENGAH BADAI DUNIA, MENAKUTKANHATIKU TETAP TENANG TEDUHTIAP LANGKAHKUKU TAHU YANG TUHAN PIMPINKE TEMPAT TINGGI KU DIHANTARNYAHINGGA SEKALI NANTI AKU TIBADI RUMAH BAPA, SORGA YANG BAKADI WAKTU IMANKU MULAI GOYAHDAN BILA JALANKU HAMPIR SESATKUPANDANG TUHANKU PENEBUS DOSAKU TEGUH SEBAB DIA DEKATDIDALAM TUHAN SAJA HARAPANKUSEBAB DITANGANNYA, SEJAHTERADIBUKANYA, YERUSSALEM YANG BARUKOTA ALLAH SUCI MULIAKU BERSYUKUR PADA-MU TUHANATAS KASIH-MUKU BERMAZMUR BAGI NAMA-MU YANG KUDUSS’BAB ENGKAU KEBENARANKUPADA-MU KU PERCAYABETAPA MULIANYA TUHANKUKU RINDU MENYATAKANTINGGIKAN DIRI-MU MENGATASI LANGITKEBESARAN-MU TUHAN MENGATASI BUMITINGGIKAN DIRI-MU MENGATASI LANGITKEMULIAAN-MU TUHAN MENGATASI BUMIYESUSKAU TLAH MATI BAGIKUHAPUS DOSAKUYESUSKAU TLAH BANGKIT DARI MAUBERI KEMENANGANTUBUHMU DAN DARAHMUTERCURAH BAGI KAMIMENYUCIKAN MENYEMBUHKANSEMPURNAKAN HIDUP KAMIYESUSKAU TLAH TEBUS HIDUPKU DENGAN SALIBMUYESUSKUBRIKAN SGALA HORMAT DAN KEMULIAANTUHANLAH KEKUATAN DAN MAZMURKUDIA GUNUNG BATU DAN KES’LAMATANKUHANYA PADAMU HATIKU PERCAYAKAULAH MENARA DAN KOTA PERLINDUNGANKU MAU S’LALU BERSYUKURS’BAB CINTAMU PADAKUTAKKAN PERNAH BERUBAHHATIKU PERCAYAWALAU BUMI BERGONCANGGUNUNG-GUNUNG BERANJAKNAMUN KASIH SETIAMUTAK PERGI DARIKUBaca juga : Kumpulan lirik Lagu Terbaru dan terupdate 2019 TUHAN RAJA MAHA BESARMARI DATANG MENYEMBAH DIADIA PENCIPTA DUNIA INIDIA MEMBENTUK GUNUNG-GUNUNGKE HADIRATNYA DATANGLAHNYANYI BERSYUKUR PADANYADENGAN BERSUKA BERNYANYILAHDIA BATU KES’LAMATAN PUJI DIATUHAN RAJA MAHA BESARTIADA BERKESUDAHAN KASIH SETIA-MU TUHANS’LALU BARU RAHMAT-MU BAGIKUHARI BERGANTI HARI TETAP ‘KU LIHAT KASIH-MUTAK PERNAH BERAKHIR DI HIDUPKUTUHAN YESUS BAIK, SUNGGUH AMAT BAIKUNTUK SELAMA-LAMANYA TUHAN YESUS BAIKTUHAN YESUS BAIK, SUNGGUH AMAT BAIKUNTUK SELAMA-LAMANYA TUHAN YESUS BAIKItulah kumpulan lirik lagu rohani terbaru 2018 yang bisa sobat ambil dan copy untuk ditayangkan pada layar infocus gereja. Jika menjadi Worship Leader sering lupa lirik sobat bisa buat selembar kertas untuk dicetak. Selamat melayani Tuhan semoga ada lagu lagu Rohani terbaru lagi di tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan seterusnya, Tuhan Yesus Memberkati.

KUMPULAN JUDUL DAN LIRIK LAGU-LAGU ROHANI KRISTEN TERBARU 2017 BESERTA PENYANYINYA

Shalom😇KU DIB‘RI KUASA DARI RAJA MULIAMENAKLUKKAN MUSUH DI BAWAH KAKIKUKUPAKAI KUASA DARI RAJA MULIABILA ALLAH ADA BERSAMAKU SIAPA JADI LAWANKUSUNGGUH BESAR KAU TUHANKUENGKAU PERISAI HIDUPKUKU BERDIRI DENGAN IMANIMAN DALAM YESUS TUHANKAU YANG MEMB’RI KEMENANGANKU BERSORAK MERAYAKANTERPUJILAH ENGKAU RAJA S’GALA RAJABERKUASA DI BUMI DI SURGABERTAHTA DALAM KEMULIAANDIALAH TUHAN ALLAH KITANAMA-NYA BERKUASAPEMBEBAS UMAT-NYAREFF:BETAPA HEBAT, BETAPA KUATDAHSYATNYA ALLAH KITADIA BERJAYA ATAS SEMUA PERBUATAN-NYABETAPA HEBAT, BETAPA KUATDAHSYATNYA ALLAH KITADIA TERNAMA, YESUS RAJA S’GALA RAJATUHAN ALLAH KITA.BAPA KUDATANG MENYEMBAHMU DISINIKUPERCAYA KAU ADA BAGIKUTAK USAH KUTAKUT SBAB KAU SERTAKUTAK USAH KUBIMBANG KAU DIDALAMKUTAK USAH KUCEMAS KAU PENGHIBURKUSAAT KULEMAH KAU KUATKUREFF:KUNYANYI HALELUYAKUNYANYI HALELUYASUNGGUH KAU HEBATAJAIB PERKASA PERBUATANMUKUNYANYI HALELUYAKUNYANYI HALELUYASUNGGUH KAU HEBAT AJAIB PERKASA PERBUATANMUDIHIDUPKU.SUNGGUH BESAR SETIAMUKAU NYATAKAN BAGIKUKAU BAPA YANG SLALU MENGERTI ISI HATIKUKEMULIAANMU KAU JANJIKANAKU TETAP PERCAYAREFF:KUPERCAYA JANJIMU AJAIBTERUKIR DALAM KEHIDUPANKUKUBERSERAH DI DALAM KEKUATANMUHANYA KAU SEGALANYA BAGIKU(KUPERCAYA)BRIDGETAK AKAN KUTAKUTTAK AKAN KU GENTARKAULAH IMANKUKAULAH TUHANKUTAK AKAN KURAGUKANKEBAIKANMU DI HIDUPKU.SETIAP MANUSIA PERNAH TERHILANGJATUH BANGUN DI DALAM DOSASETIAP MANUSIA PERLUH PENOLONGSANGGUP AMPUNI DOSA KITAYESUS TUHAN YANG BEDADIA AMPUNI SEMUA DOSAREFF:ANUGRAH-MU MEMELUKKUANUGRAH-MU PULIHKANKUANUGRAH-MU BEBASKANKUBAWAH AKU KEHIDUP YANG BARUANUGRAH-MU LAYAKKANKUANUGRAH-MU UBAHKANKUANUGRAH-MU BERKATIKUANUGRAH-MU LAYAKKANKU TRIMA SURGAMU.TINGGAL DEKATMU KU AMANHIDUP DALAM-MU KU MENANGKAU YANG MEMEGANG HIDUPKU DI TANGAN-MUKAU MENEGUHKAN LANGKAHKUKUBERJALAN DI DALAM KEKUATAN-MUREFF:TUHAN KAU PERISAIKULEWATI BADAI TAK AKAN KU GOYAHIMANKU TETAP TEGUHTAKKAN KU RAGU MMENGIKUTI-MUBUKTI KARYA-MU NYATADARI HARI KE HARIBESAR CINTAMU NYATADARI GENERASI KE GENERASIKAU ANGKAT SAKITKUKAU ANGKAT BEBAN HIDUPKUREFF:TUHAN YESUS SUNGGUH BAIKSANGAT BAIK TERAMAT BAIKTUHAN YESUS SUNGGUH DASHYATSANGAT DASYAT TERAMAT DASHYAT.KAU ALLAH YANG SETIABAPA YANG MULIAKASIH-MU BESAR TUHANKAU PULIHKAN HIDUPKUKAULAH HARAPANKUHIDUPKU DALAM-MUTERIMAKASIH TUHANKAU S’LAMATKAN HIDUPKUREFF:DENGAN APA ‘KAN KU BALASSEGALA KEBAIKAN-MUSEGENAP HATIKU MENYEMBAH-MU YESUSKUBERSYUKUR PADA-MUSELAMANYA.KUHIDUP OLEH ANUG’RAHMUYANG TERBAIK KU TRIMA DARIMURANCANGANMU INDAH BAGIKUSBAB KU HIDUP SLALU DI DALAMMUTIADA PERNAH KU MERAGUKANBUKTI KASIH DAN KARYA SALIBMUKAU TLAH MATI GANTIKAN HIDUPKUSBAB ITU KU SLALU BERSYUKURREFF:KASIHMU MEMULIHKAN HIDUPKUKUASAMU MEMBANGKITKAN ROHKUDARAHMU TLAH TERCURAH BAGIKUPENGORBANANMU SEMPURNAFIRMANMU YA DAN AMENJANJIMU MENOPANGKUBERJALAN BERSAMAMUDI SETIAP MUSIM HIDUPKUREFF:YESUS AKU CINTA PADAMUYESUS TETAPLAH BERSAMAKUTIADA YANG DAPAT MENGGANTIKANMUENGKAULAH JAMINAN HIDUPKUSEKALIPUN,,,, KU BERJALANDALAM LEMBAH KEKELAMANKAU BESERTAKUSEKALIPUN HIDUP HIDUP TAK MENENTUHANYA ENGKAU KEPASTIAN BAGIKUREFF:TUHAN YANG BERSAMA KAMIBERJALAN BERSAMA KAMIKU TAK TAKUTKU TAK GENTARSBAB ALLAHKU BERSAMA KAMITUHAN YANG BERSAMA KAMIBERJALAN BERSAMA KAMITANGANMU YANG PEGANG HIDUPKUKU YAKIN KAU BERSAMA KAMIKUDATANG YA BAPADALAM KERINDUANMEMANDANG KEINDAHANMUKU BERIKAN SEGALANYASEMUANYA YANG ADAKU INGIN MENYENANGKAN HATIMU OH TUHANREFF:JADIKAN AKU INDAHYANG KAU PANDANG MULIASETURUT KARYAMU DI DALAM HIDUPKUAJARKU BERHARAP HANYA KE PADAMUTAAT DAN SETIA KEPADAMU TUHANKETIKA HATIKU TLAH DI SAKITIAJARKU MEMBERI HATI MENGAMPUNIKETIKA HIDUPKU TLAH HAKIMIAJARKU MEMBERI HATI MENGASIHIREFF:AMPUNI BILA KAMITAK MAMPU MENGAMPUNIYANG BERSALAH KEPADA KAMISEPERTI HATI BAPA MENGAMPUNIMENGASIHI TIADA PAMRIHKUMENYEMBAH DALAM KUDUS HADIRATMUHAMPIRI TAHTA KASIH KARUNIAMU BAPAKEKUATANKU HANYA DALAM HADIRATMUYESUSKU HANYA KAULAH SEGALAHNYAREFF:KUYAKIN KAU HADIR DI SINIKURASAKAN KUASA YANG TAK TERBATASKU YAKIN KAU NYATA DI SINIKEMENANGAN TERJADI DI SINIS’GENAP JIWAKU MEMUJIMUSUNGGUH BESAR KAU YESUSKUS’GENAP HATIKU MENYEMBAHMUKAU BESAR….KAU BESARKAU BESAR….KAU BESARAKU MILIKMUKUBERSERAH KEPADAMUSELURUH HIDUPKUKAU GENGGAM DALAM TANGANMUINI HATIKU, HANYA UNTUKMUINI JIWAKU, HANYA BAGIMUREFF:TUHAN KAU ALLAHKUBAPA DAN RAJAKUTAK HENTI DI SETIAP NAFASKUKU ‘KAN MEYEMBAHMU SLALUKUBAWA HIDUPKUKE ATAS MEZBAHMUTAK HENTI DI STIAP LANGKAHKUKU KAN MENGIKUTIMUSELAMANYASEPERTI MENTARI YANG BERSINARSEPERTI ITU KASIH BAPASEPERTI GELOMBANG SAMUDRATAKKAN PERNAH BERHENTI TUK MENGASIHIKUSEPERTI TINGGINYA LANGIT BIRUDEMIKIAN TINGGI KASIH BAPASEDALAM LEMBAH BAYANG MAUTDEMIKIAN DALAM KAUBTEBUS HIDUPKUREFF:KASIHMU LEBIH DARI MENTARIYANG TAK PERNAH BERHENTIMEMANCARKAN SINARNYACINTAMU LEBIH DARI SAMUDERATENGGELAM KU DI DALAMKESETIAANMU TUHANTERIMAKSIH ATAS CINTAMUSELALU SETIA SELALU ADAKAU BAPAKU YANG DI SURGABEGITU MENGASIHITAK PERNAH LALAIKAU BAPAKU YANG DI SURGALEBIH DARI SIAPAPUNENGKAU SUNGGUH SEMPURNALEBIH DARI APAPUNHADIRMU MENYEJUKKANKUREFF:BAPA KU PERCAYA PADAMUAKU BIJI MATAMU KAU MEMBANGUN HIDUPKUDALAM SEGALA PERKARAKUENGKAU TURUT BEKERJA KUPERCAYA PADAMU(2X)BAPA…SATU NAMA YANG BESARHANYALAH NAMAMU TUHANGUNUNG BATU KEKUATANHANYALAH NAMAMU TUHANTAK TERBATAS KUASAHMU TUHANAJAIB HEBAT RAJA PERKASAREFF:KAMI BAWA PUJIANNYANYIAN KEMENANGANMASUKI GERBANGMUHATI KAMI BERSUKATANGAN KAMI TERANGKATSORAKKAN KEMENANGANTERPUJILAH NAMAMU YESUS RAJASGALA RAJA(YESUS KAU RAJA)KAU TAHU HATIKU TUHANKAU TAHU RINDUKU TUHANKAU TAHU HARAPKUKAU TAHU MIMPIKU DI TANGANMU TUHANDALAM S’GNAP JALANKUDALAM SETIAP LANGKAH KUHANYA KAU TUHANYANG KU ANDALKAN MENGHADAPI SEMUAYESUS KAU ANUG’RAH TERINDAH DALAM HIDUPKUKAU SUNGGUH BERARTI DI S’TIAP JALANKUANUG’RAMU SELALU MEMPESONAKUYESUS KAU TERBAIKYESUS KAU TERMANISDI DALAM HIDUPKUTUHAN SLALU SETIAJANJINYA PENUH KUASATANGANNYA SLALU TERULURMEMBRI PERTOLONGAN DAN JALAN KELUARREFF:TANGAN TUHAN MENGERJAKANDENGAN CARA KADANG TAK KU MENGERTITUHAN BRIKAN YANG TERBAIKBAGI ANAK-ANAKNYATANGAN TUHAN MENGERJAKANDENGAN CARA KADANG TAK KU MELIHATTUHAN TAK PERNAH TERTIDURDIA MENJAGA HIDUPKUPERCAYALAHTUHAN SELALU SETIASELALU SETIADIA TAK PERNAH TINGGALKAN AKURAJA SGALA RAJATUHAN SGALA TUHANYANG TINGGALKAN KEMULIAANNYATURUN KEDUNIADIA LEWATI SEMUAHIDUP SEBAGAI HAMBADIA SETIA HINGGA AKHIRNYADIA MINUM CAWAN KEMATIANNYAREFF:DIA MEMILIH DI SALIBDIA MEMILIH KAYU YANG KASARDAN PAKU YANG TAJAMDIA RENDAHKAN DIRINYADIA CURAHKAN DARAHNYADIA TUHAN,,,DIA RAJADIA MEMILIH DI SALIBPADA SIAPA KAU BANDINGKANPERBUATANNYA YANG HERANTAK ADAKRAJAANNYA YANG TERBESARTAK AKAN TERGOYAHKANSEMUA MUSUH PUN GEMETARMENDENGAR NAMAMU TUHANSORAK KEMENANGANREFF:SUNGGUH TAK TERTANDINGITAK ADA YANG SETARA DENGANMUHANYA YESUS TUHANLAH YANG TERHEBATJAUH MELEBIHI DARI PENGUASAH DI DUNIAKERAJAANMU KEKALENGKAULAH PERISAIKUSAAT BADAI HIDUP MENERPAKUJANJIMU DI DALAMKUPULIHKAN JIWAKUENGKAULAH PERISAIKUSAAT BADAI HIDUP MENERPAKUFIRMANMU DI DALAMKUTENANGKAN JIWAKUREFF:KU KAN BERDIRI DI TENGAH BADAIDENGAN KEKUATAN YANG KAU BERIKANSAMPAI KAPANPUN KU KAN BERTAHANKARENA YESUS SELALU MENOPANG HIDUPKUSUNGGUH BESAR SETIAMUNYATA DI SEPANJANG HIDUPKUDARAHMU TELAH LAYAKKANKEHIDUPANKUTIADA KATA YANG BISALUKISKAN INDAHNYA KAU TUHANBAGIMU SGALA PUJIANDAN KEMULIAANREFF:KUTINGGIKAN ENGKAU TUHANMELEBIHI SEGALNYALEBIH DALAM KU MENYEMBAHDALAM ROH DAN KEBENARANSELAMANYAMESKIPUN TAK KU MENGERTIAPA YANG KU ALAMINAMUN KU YAKIN TUHAN PUNYARANCANGAN TERBAIKREFF:PERTOLONGANKUDATANG DARIMU YESUS KU PERCAYAYANG TAK MUNGKIN BAGIKUSEMUA MUNGKIN BAGIMUHANYA ENGKAULAH JAWABAN HIDUPKUYANG TAK PERNAH KU LIHATDAN TAK PERNAH KU FIKIRKANITU YANG KAU SEDIAKANBAGIKUKAU TERBESAR DAN MULIAAJAIB SEMUA PERBUATANMUKAU TERBESAR DAN MULIABIARLAH SEMUA MEMUJIMUSEGNAP HATI AKU MEMUJISEGNAP JIWA AKU BERNYANYIKARENA ROH MU ADA DALAMKU TUHANKU ANGKAT TANGANKU MEMUJIMARI MENARI MEMUJIUNGKAPKAU TERBESAR DAN MULIAAJAIB SEMUA PERBUATANMUKAU TERBESAR DAN MULIABIARLAH SEMUA MEMUJIMUYESUS SUKACITAKUYESUS KEKUATANKUPENOLONG DALAM KESESAKANKAU SANGAT TERBUKTIHATIKU BERSUKA MEMUJI NAMAMUJIWAKU BERMEGAH KU ANGKAT TANGANKUAPAPUN YANG TERJADI DALAM KEADAANKUSUKACITAKU HANYA DI DALAMMUSUKACITAKU TUHANTAK DI TENTUKAN OLEHKE ADAANKU DAN MASALAHKUAmin

100+ Lirik Lagu Pujian dan Penyembahan Rohani Kristen Terbaru 2022

Situs ini dibuat awalnya adalah karena ingin memudahkan saat mencari Lagu Rohani untuk Ibadah hari Minggu dan ibadah Kaum Pria karena saat itu saya sering menjadi WL (Worship Leader) atau Pemimpin Pujian. Selain itu setiap minggu saat ibadah juga saya sebagai operator Infocus dimana menampilkan lirik lagu yang dinyayikan menggunakan aplikasi Easy Worship 2009.

Memilih lagu pujian dan penyembahan memang tidak bisa dilakukan sembarangan, terlebih jika Anda menyanyikannya kepada banyak orang sehingga disesuaikan dengan selera mereka agar lebih nyaman pada saat mendengarkannya.

Menjadi kebangaan tersendiri buat saya dapat berbagi dan memudahkan sobat dalam pelayanan.

Saya hanyalah sebutiran debu yang ingin bermanfaat bagi banyak orang, jika ada kesalahan dalam penulisan lirik lagu mohon informasinya.

Lirik Lagu Rohani Pujian dan Penyembahan Kristen NDC Worship

Pada tahun 2015, ibadah NDC merilis album pertama mereka berjudul “NDC Worship Live at Baywalk”, di mana album tersebut telah menjadi berkah bagi banyak orang Kristen di Indonesia. Setelah kehancuran Bait Allah dan selanjutnya diaspora dari Yahudi orang ish, musik awalnya dilarang. Itu adalah denganpiyyut (puisi liturgi) musik Yahudi mulai dibuat ke dalam bentuk yang pasti. musik mungkin telah diawetkan dengan beberapa frasa dalam membaca Alkitab yang ingat lagu dari Bait Allah itu sendiri, tetapi umumnya menggemakan nada dari setiap usia dan negara mendengar di sekelilingnya, bukan hanya dalam peminjaman aktual lagu, tetapi lebih pada nada suara di mana musik lokal didasarkan.

Pengalaman spiritual selama pelayanan menjadi WL sehingga ada begitu banyak artikel di Christian Lyrics. Sesuai judul artikel ini maka saya akan membagikan daftar lagu NDC Worship yang judulnya telah diurutkan berdasarkan Abzad. Video Youtube Lagu Rohani Mujizat Dalam Bersyukur (Album Faith/NDC Worship Live Recording) Dari daftar Lyrics lagu Spiritual NDC Worship di atas mungkin masih ada yang terlewat dan lirik saya belum terpasang.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.