Press "Enter" to skip to content

Doa Untuk Lingkungan Katolik

Bahkan, dalam beribadah sendiri ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap individu agar mendapatkan berkat dari Tuhan. Salah satu aturan yang harus diikuti itu ialah mengucapkan doa sebelum ibadat.

LINGKUNGAN ST. F. XAVERIUS SIMALINGKAR

Bapa Ibu yang dikasihi Tuhan, Dalam Ibadat Lingkungan kita malam hari ini Kamis 9-8-2018 , dalam penanggalan Kalender Liturgi kita merupakan hari biasa, pekan biasa XVIII . Kita berdoa bersama malam ini di rumah kelg.

P: Semoga Kasih karunia, serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, selalu beserta kita.

P: Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.. demikian Firman Tuhan yg akan kita dengarkan dari bacaan I Kemudian melalui Injil hari ini, Yesus bertanya kepada para murid dan kepada kita sekalian “ Tetapi apa katamu, Siapakah Aku ini ? Supaya kita layak mendengar Sabda Tuhan, dan pantas menyampaikan doa-doa permohonan kita nanti, marilah kita dengan segala kerendahan hati, mempersiapkan diri, mohon ampun atas dosa-dosa kita seraya membiarkan diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus, Sehingga ibadat ini berguna bagi kemajuan iman dan kehidupan rohani kita, agar semakin hari semakin berkenan kepada – Allah. Allah yang Maha Kudus, Engkau berkenan menguduskan semua golongan, segala suku dan bangsa dengan mengutus Roh Kudus. Dialah yang membaharui segala sesuatu, dan menyatu-padukan seribu satu rasa, bangsa dan bahasa dalam pengakuan iman yg satu dan sama, sehingga dengan demikian kami Engkau anggap layak bermohon bersujud dihadapan-Mu. pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati Yang naik kesurga, Kristus adalah Anak Allah yang hidup, penebus dosa dan perantara segala permohonan kita pada Bapa.

Maka sekarang marilah dengan segenap hati, bermohon melalui Kristus kepada Allah Bapa Tuhan Kita, dimulai dengan doa dari ……

P: Ya Bapa datanglah kerajaan-Mu didalam keluarga kami, dan diatas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi anggota keluarga-Mu sendiri.

Semoga kami pun giat berusaha ,menjadi anggota Lingkungan yang baik bagi Gereja-Mu dan menjadi anggota keluarga yang baik bagi masyarakat, sambil menantikan kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus, Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

“ Syukur kepada-Mu ya Bapa, sebab Roh Kudus-Mu telah menuntun, membimbing dan menghibur, sepanjang Ibadat kami ini. Dosa yang akan membawa kami ke dalam maut.

P : Bapak – Ibu serta saudara-saudari yang terkasih Dengan demikian Ibadat kita telah selesai.

LINGKUNGAN ST. F. XAVERIUS SIMALINGKAR

Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih didalam Tuhan, PUJI-SYUKUR bagi Tuhan atas kemurahan-Nya, telah mengumpulkan kita semua umat Lingkungan Xaverius di rumah keluarga Ibu NY. Kitalah batu hidup yang membentuk rumah Allah itu, Kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup suci. Karena Engkau berkenan menguduskan semua negara dan suku bangsa dengan mengutus Roh Kudus.

Tanamkanlah Sabda suci-Mu dalam hati kami, dan teguhkanlah persatuan umat-Mu di Daerah ini, serta baharuilah semangat cinta kasih kami satu sama lain, Yeh 47:1 Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu Bait Suci itu dan mengalir menuju ke timur; sebab Bait Suci juga menghadap ke timur; dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, sebelah selatan mezbah.

Yeh 47:2 Lalu diiringnya aku ke luar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur, sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Yeh 47:8 Ia berkata kepadaku: “Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke Araba-Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, Yeh 47:9 sehingga ke mana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup.

Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup.

Yeh 47:12 Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Yoh 2:13 Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yoh 2:15 Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka; uang penukar-penukar dihamburkan-Nya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan-Nya.

Yoh 2:16 Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata: “Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan.” Yoh 2:17 Maka teringatlah murid-murid-Nya, bahwa ada tertulis: “Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku.” Yoh 2:18 Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya: “Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami, bahwa Engkau berhak bertindak demikian?” Yoh 2:19 Jawab Yesus kepada mereka: “Rombak Bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali.” Yoh 2:20 Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya: “Empat puluh enam tahun orang mendirikan Bait Allah ini dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga hari?” Yoh 2:21 Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri. Yoh 2:22 Kemudian, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu telah dikatakan-Nya, dan merekapun percayalah akan Kitab Suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.

P: Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan Sabda serta disegarkan oleh pewartaan sukacita-Nya dari Kitab suci, dan juga lewat ajaran-ajaran Gereja, maka sekarang marilah kita membaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan Syahadat Para para Rasul : disalibkan wafat dan dimakamkan, Yang turun ketempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati Yang naik kesurga, Kemurahan Allah senantiasa menyertai anak-anak-Nya yang setia hidup kudus. Saudara –saudara terkasih, dikobarkan oleh karunia-karunia Roh Kudus, marilah kita memadukan seluruh permohonan dan puji syukur kita bagi Tuhan dalam Doa yang diajarkan Yesus sendiri :

P: Ya Bapa datanglah kerajaan-Mu didalam keluarga kami, dan diatas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi anggota keluarga-Mu sendiri.

Semoga kami pun giat berusaha, menjadi anggota Lingkungan yang baik bagi Gereja-Mu dan menjadi anggota keluarga yang baik bagi masyarakat, sambil menantikan kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus, Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

Puji dan Syukur kepada-Mu ya Bapa, sebab Engkau telah membuka hati kami bagi bimbingan Roh Kudus. Sertai, tuntun dan berkatilah segala rencana baik dalam setiap langkah hidup kami, didalam usaha dan pekerjaan kami, terutama dalam usaha kami mendekatkan diri pada-Mu dengan meneladani Kasih setia Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan Pengantara kami kini dan sepanjang segala masa.

Untuk seluruh keluarga Umat Lingkungan St. F.Xaverius, dan terutama bagi kita sekalian yang hadir : P: Semoga kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha kuasa,

Jual Kumpulan Doa Ibadat Lingkungan Katolik Murah & Terbaik di Provinsi Yogyakarta

Menampilkan 4 produk untuk “kumpulan doa ibadat lingkungan katolik” (1 – 4 dari 4)

Jual Kumpulan Doa Ibadat Lingkungan Katolik Murah & Terbaik di Dki Jakarta

Menampilkan 12 produk untuk “kumpulan doa ibadat lingkungan katolik” (1 – 12 dari 12)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.