Press "Enter" to skip to content

Doa Bapa Kami Katolik Dalam Bahasa Arab

Doa bapa kami banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa di Dunia, bahkan ke bahasa daerah yang hanya di pahami oleh komunitas kecil. Tujuan Doa bapa kami ini diterjemahkan ke berbagai bahasa tidak lain untuk memberikan kemudahan bagi umat dalam memahami, memaknai dan melakukan doa dasar ini yang diajarkan langsung oleh Yesus. Pada halaman ini saya menulis setidaknya ada 3 variasi bahasa doa bapa kami yang umum dan sering digunakan khususnya di Indonesia, yaitu bapa kami dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab. Berikut 3 doa bapa kami dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Arab Doa Bapa Kami dalam Bahasa Indonesia Bapa kami yang ada di surga

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Doa Bapa Kami Bahasa Inggris / The Lord’s Prayer

Bapa kami yang ada di Surga, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan

3 Versi doa bapa kami ini bisa anda praktekan langsugn dirumah. Untuk bahasa arab anda bisa mencoba membaca lafal arabnya. Sebagai tambahan informasi, video berikut adalah pengajaran Yesus mengenai doa bapa kami diatas bukit.

DOA BAPA KAMI : Arab, Indonesia, Inggris, Jawa, Mandarin

Doa bapa kami dalam agama kristen versi bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Jawa dan Mandarin. Dalam ajaran agama Kristen, biasanya doa diucapkan dengan teks atau kalimat yang kita rangkai sendiri.

Namun ada satu doa yang teksnya ditentukan atau ditetapkan, tidak bisa diubah dan mutlak. Berbagai macam doa bapa kami telah ditulis dalam berbagai bahasa seperti bahsa Indonesia, Inggris, Jawa, Mandarin atau China dan Arab yang mudah ditemukan di internet. Di sini saya akan menuliskan doa tersebut dalam berbagai versi bahasa. Berikut adalah Doa Bapa Kami dalam bahasa Indonesia secara general.

Berikut adalah Doa Bapa Kami dalam bahasa Inggris British atau Amerika yang asli. yuàn rén dōu zūn ní de míng wèi shèng 愿祢的国降临

yuàn ní de zhǐ yì xíng zài dì shàng 如同行在天上 rú tóng wǒ men miǎn le rén de zhài 不叫我们遇见试探 bù jiào wǒ men yù jiàn shì tàn 救我们脱离凶恶 jiù wǒ men tuō lí xiōng è 因为国度, 权柄, 荣耀, 全是祢的

Berikut adalah Doa Bapa Kami dalam bahasa Arab beserta tulisan latinnya. li-takun mashī`atuka كما في السماء كذلك على الارض kamā fī s-samā`i, kadhālika ´alā l-ardi خبزنا كفافنا اعطنا اليوم wa-ghfir lanā dhunūbanā كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا kamā naghfiru nahnu aydan li-l-mudhnibīna ilaynā ولا تدخلنا في تجربة Itulah lirik doa bapa kami dalam ajaran Kristen yang memiliki makna bahwa kita dapat terus memuji serta memuliakan nama Tuhan, menjadi pedoman kita untuk berdoa dan beribadah.

Doa Bapa Kami Katolik, Lengkap Versi Bahasa Indonesia, Latin, Inggris, dan Arab

Dalam Perjanjian Baru, Doa Bapa Kami tercatat dengan dua versi. Sedangkan versi Injil Lukas, doa Bapa Kami ini lebih pendek dan diajarkan oleh Yesus saat diminta untuk diajarkan sebuah doa. Doa ini akan kami tulis dalam beberapa versi bahasa. Untuk lebih lengkapnya, simaklah ulasan di bawah ini.

Doa Takbiratul Ihram Lengkap Teks Arab, Latin, dan Artinya BACA LIFE LAINNYA Bapa Kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Páter nóster, qui es in cáelis, sanctificétur nómen túum. Itulah Doa Bapa Kami dalam berbagai versi bahasa.

Doa-doa di atas dapat dipanjatkan bagi pemeluk agama Kristen Katolik.

Doa Bapa Kami Kristen Protestan dan Katolik dalam Bahasa Inggris, Batak, dan Arab

Dan doa ini merupakan doa paling umum dalam kedua agama tersebut, yang dimana merupakan ajaran dari Yesus Kristus kepada murid muridnya. Doa versi Injil Matius (Matius 6:9-13) merupakan versi Doa Bapa Kami yang lebih panjang, yang diajarkan oleh Yesus sebagai bagian dari Khotbah di Bukit, di awal pelayanan Yesus di Galilea. Baca juga: Habib Jafar Husein Ajak Dai Perbanyak Konten Dakwah Lewat Medsos Sementara itu, doa versi Injil Lukas (Lukas 11:2-4) merupakan versi Doa Bapa Kami yang lebih pendek yang diajarkan oleh Yesus ketika Ia diminta untuk diajarkan sebuah doa. Sebagai doa umum dalam agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, Doa Bapa Kami terdapat variasi, baik dari isi maupun bahasa. “Bapa kami yang ada di surga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

“Bapa kami yang ada di surga, Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari.

Sesa ma dosanami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna. كما في السماء كذلك على الارض

Doa bapa kami dalam bahasa arab

ALLADHI FI’L-SAMAWATI,(Yang ada di surga), LIYAQADDASI ISMUKA (Dimuliakanlah nama mu) LIATI MALAKATUKA,(Datanglah kerajaan-Mu), LITAKUN MASYI’ATUKA (Jadilah kehendak -Mu) WA UGHFUR LANA DHUNUBANA (Dan ampunilah kesalahan kami) KAMA NAGHFIR NAHNU AIDAN LI’L – MADHANABANA ‘ILAYNA.

WA LA TADHKHILNA FI LAJRIBATIN LAKIN NAJINA MIN AL -YASHIRRI.

Doa Bapa Kami Kristen Protestan dan Katolik dalam Bahasa Inggris, Batak, dan Arab

Dan doa ini merupakan doa paling umum dalam kedua agama tersebut, yang dimana merupakan ajaran dari Yesus Kristus kepada murid muridnya. Doa versi Injil Matius (Matius 6:9-13) merupakan versi Doa Bapa Kami yang lebih panjang, yang diajarkan oleh Yesus sebagai bagian dari Khotbah di Bukit, di awal pelayanan Yesus di Galilea. Baca juga: Habib Jafar Husein Ajak Dai Perbanyak Konten Dakwah Lewat Medsos Sementara itu, doa versi Injil Lukas (Lukas 11:2-4) merupakan versi Doa Bapa Kami yang lebih pendek yang diajarkan oleh Yesus ketika Ia diminta untuk diajarkan sebuah doa. Sebagai doa umum dalam agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, Doa Bapa Kami terdapat variasi, baik dari isi maupun bahasa. “Bapa kami yang ada di surga,

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

“Bapa kami yang ada di surga, Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari.

Sesa ma dosanami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna. كما في السماء كذلك على الارض

√ 13 Doa Bapa Kami Kristen Berbagai Bahasa

Doa bapa kami kristen katolik protestan arab mandarin inggris batak indonesia Doa yang akan ditulis pada kesempatan ini merupakan doa yang paling terkenal dala agama Kristen Protestan dan Katolik.

Doa ini diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai pedoman berdoa. Doa bapa kami kerap dijadikan doa utama dalam kegiatan beribadah di gereja mulai dari ibadah hari minggu, paskah, natal, kenaikan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan, misa, dan lain sebagainya.

Teks atau kalimat doa ini bersumber dari Kitab Injil Matius, yang muncul sebagai pedoman khotbah di bukit. Doa yang asli berasal dari bahasa Ibrani di Tanah Arab-Israel, namun seiring perkembangan zaman doa tersebut ditranslasikan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Sebagai contoh, Paus Fransikus menerjemahkannya ke bahasa Inggris secara global. Di bawah ini, kami akan mneuliskan teks kata-kata doa paling penting dalam agama Kristene ini versi berbagai bahasa di dunia, termasuk abhasa daerah yang dekat dengan kita silahkan disimak di bawah ini.

Doa bapa kami versi Katolik dan Protestan berbeda.

Bapa kami yang ada di surga, Berilah kami rezeki pada hari ini, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

Dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada Apabila ada pembaharuan akan kami tulis kembali versi terbarunya pada artikel ini. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة

Li-takun mashī atuka kamaa fii samaai, kadhālika ´alā l-ardi Khubzanā kafāfanā a´tinā l-yawma Kamā naghfiru nahnu aydan li-l-mudhnibīna ilaynā Wa-lā tudkhilnā fī tajribatin

Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari. Di dosa ni dongan namardosa tu hami.

Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picekapeun. Mugi abdi ulah diterapan cocoba anu abot, Sawangsulna mugi di salametkeun ti panggoda Iblis.

Wirehi nya Ama nu jumeneng Raja, Ba’arets ka’asher na’asah vashamayim.

Karsa Tuwan mugi kalampahana, Kadosdene wonten ing swarga,

Rejeki kawula sacekapipun ing dinten punika. Kadosdene kawula sami ngapunten ing tetiyang Punapa malih kawula mugi sampun ngantos sami Mugi sami Tuwan uwalaken saking pangawak dursila. Awitdene Tuwan ingkang kagungan kraton Saha wisesa tuwin kamulyan

Yuàn rén dōu zūn ní de míng wèi shèng Yuàn ní de zhǐ yì xíng zài dì shàng Rú tóng xíng zài tiān shàng Wǒ men rì yòng de yǐn shí, jīn rì cì gěi wǒ men Wǒ men zài tiān shàng de fù

Rú tóng wǒ men miǎn le rén de zhài Bù jiào wǒ men yù jiàn shì tàn Jiù wǒ men tuō lí xiōng è Adveniat Regnum Tuum; Fiat voluntas Tua, Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.

Denn dein ist das Reich und die Kraft Doa Bapa Kami Bahasa Tagalog Filipina

Bigyan Niyo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw At patawarin Mo kami ng aming mga sala At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Itu dia penjelasan mengenai doa bapa kami dalam berbagai bahasa di dunia mulai dari bahasa nasional, daerah, internasional, asing, asia, amerika, eropa, afrika, dan lainnya.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.