Press "Enter" to skip to content

Contoh Doa Umat Katolik Untuk Gereja

Setiap umat beragama, pasti memiliki rangkaian doa untuk menyambut pagi. Hal ini untuk memberikan kekuatan, semangat dan harapan menyongsong aktivitas di hari tersebut, bagi yang meyakininya. Hal ini ditekankan melalui doa pagi yang fokusnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. “Terima kasih Tuhan, untuk pagi dan hari yang baru ini. Hal ini terbukti dari masa pandemi COVID-19 yang tahu-tahu melanda dunia. Bimbinglah agar aku dapat bekerja dalam semangat kasih-Mu dengan rajin, dan jujur.

Aku persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus, yang hidup bersama-Mu dalam persatuan roh kudus kini dan sepanjang masa. Oleh sebab itu, umat Katolik dilatih untuk terus-menerus mengandalkan-Nya agar diselamatkan dari segala cobaan.

Kumpulan 12+ Doa-Doa Umat Katolik Penguat Iman Percaya kepada Tuhan

Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan beberapa kumpulan doa-doa umat Katolik yang dapat meningkatkan iman percaya kepada Tuhan. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi perkembangan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menajadi berkat bagi orang lain.

Tuhan menyertai kita semua, kini dan sepanjang masa.

Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan beberapa kumpulan doa-doa umat Katolik yang dapat meningkatkan iman percaya kepada Tuhan. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi perkembangan iman percaya kita kepada Tuhan.

Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menajadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyertai kita semua, kini dan sepanjang masa.

Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal.

Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad.

(Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Salam Maria, penuh rahmat, TUHAN sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Peristiwa-peristiwa Gembira (Senin, Sabtu), khususnya selama Masa Adven dan Natal Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel (Lukas 1:26-38).

Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah (Lukas 2:22-40). Yesus diketemukan dalam Bait Allah (Lukas 2:41-52).

Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di surga dalam sakratul maut (Lukas 22:39-46). Yesus memanggul salib-Nya (ke Gunung Kalvari) (Lukas 22:26-32). Roh Kudus turun atas para Rasul (Kisah 2:1-13). Yesus menyatakan diri-Nya dalam pesta pernikahan di Kana (Yohanes 2:11) Yesus memberitakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan (Matius 4:17-23)

Pada manik besar (Bapa Kami) didoakan: Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu, Tubuh dan Darah, Jiwa dan Keilahian Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Salam Ya Ratu, Bunda yang rahim, kehidupan, penghiburan dan pengharapan kami.

Salam, kami orang buangan, anak hawa berseru kepadamu. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah kepada kami, Yesus buah tubuhmu yang terpuji. Perawan yang murah hati, penuh kasih sayang dan manis.

Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Allah Tritunggal Mahakudus, Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah kami.

Bunda Yang Tak Bercela, doakanlah kami. Bunda Yang Patut Dicintai, doakanlah kami.

Bunda Yang Patut Dikagumi, doakanlah kami. Perawan Yang Murah Hati, doakanlah kami. Bejana Yang Patut Dihormati, doakanlah kami. Bejana Kebaktian Yang Utama, doakanlah kami.

Ratu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda Asal, doakanlah kami. Ratu Yang Diangkat Ke Surga, doakanlah kami. Ratu Rosari Yang Amat Suci, doakanlah kami.

Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami.

Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Kami mengungsi pada perlindunganmu, Ya Maria Bunda Allah. tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya, wahai perawan yang mulia dan terpuji. Ya Tuhan, Putra-Mu yang tunggal, dengan hidup, kematian serta kebangkitan-Nya, telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. Kami mohon, semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria, kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya, karena Kristus Tuhan kami. Ingatlah, Ya Maria, perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu, memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. Hai kusuma segala perawan, Hai Bunda, kepadamu aku berlari, digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu, kepadamu aku datang, di hadapanmu aku seorang berdosa, berdiri seraya mengadu.

Hai Bunda Sabda Allah, jangan mengabaikan perkataanku, melainkan dengarkan dengan belas kasihan dan luluskanlah.

Kumpulan Doa-Doa Umat Katolik | Doa-Doa Pokok Gereja Kristen Katolik

Amin.Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,terpujilah engkau di antara wanita,dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.Santa Maria, Bunda Allah,doakanlah kami yang berdosa inisekarang dan waktu kami mati. Amin.Allah yang Maharahim,aku menyesal atas dosa-dosaku.Aku sungguh patut Engkau hukum,terutama karena aku telah tidak setiakepada Engkau Yang Maha Pengasihdan Mahabaikbagiku.Aku benci akan segala dosaku,dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu,hendak memperbaiki hidupkudan tidak akan berbuat dosa lagi.Allah yang Mahamurah,ampunilah aku, orang berdosa.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.